Školní poradenské pracoviště

Může mít jeden zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele v mateřské škole smlouvu na pedagoga mateřské školy a zároveň DPP na školního asistenta? 
Vydáno: 29. 02. 2024
 • Článek
U této otázky si možná mnozí klepají na čelo. Samozřejmě že ano. Pokud žák asistenta pedagoga potřebuje, pedagogicko-psychologická poradna ho doporučí, škola na jeho plat dostane peníze a musí ho žákovi zajistit. Uvedený princip však platí teprve od roku 2016 od tzv. inkluzivní novely školského zákona. Předtím byla situace jiná, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny neznamenalo automaticky, že škola peníze na asistenta pedagoga skutečně dostane. A právě o tom rozhodoval v prosinci 2023 Ústavní soud.1) Že nás toto rozhodnutí nemusí zajímat, když se vztahuje k dřívější právní úpravě? Ba naopak! Právě s aktuálně diskutovanými změnami směřujícími k omezení počtu asistentů pedagoga nabývá nález Ústavního soudu na aktuálnosti.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Za každým vyučujícím může přijít student a svěřit se se svým problémem. Nejen pro mladé lidi, ale i pro samotné vyučující může taková situace představovat velkou výzvu. Vhodně vedeným rozhovorem přitom můžeme napomoci tomu, aby se žáci se svým trápením svěřili a našli způsob, jak z toho ven. Je užitečné, pokud vyučující vědí, jak v dané chvíli reagovat a jak danou situaci řešit v rámci svých kompetencí. Důležitý moment podpůrného rozhovoru přichází ve chvíli, kdy cítíme, že obtíže mladého člověka si vyžadují odbornou pomoc. Pokud vás zajímá, jak citlivě pootevřít dveře k pomoci a zvýšit tím naději na spokojenější život svých žáků, zřejmě jste tím, ke komu mají vaši studující důvěru.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Přinášíme pokračování seriálu o online kurzu Děti s OMJ v české škole společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Minulý měsíc jsme poznali příběh žákyně Oleny, která měla potíže s integrací do kolektivu. Letmo jsme zmínili i jejího mladšího bratra Romana, o kterém se více dozvíme dnes. Jakým žákem byl na Ukrajině a jak se jeho situace změnila příchodem do nového prostředí? Jaké projevy demotivace se u něj objevují? A hlavně – co s tím můžeme dělat?
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Mělo by se o smrti mluvit ve školách? Pokud ano, tak kdo, kdy a jak? Nezisková organizace Cesta domů kromě poskytování hospicové péče také vzdělává veřejnost i učitele v tématech spojených s umíráním. Nedávno vydala pro učitele brožuru Je smrt školou povinná…?!, která na spoustu otázek odpovídá ústy odborníků i běžných rodičů a učitelů, kteří se se smrtí setkali nablízko.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
V rámci inspekční návštěvy kontroluje Česká školní inspekce také dokument konkretizující program poradenských služeb ve škole.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Psychické zdraví dětí a dospívajících se ve veřejných i odborných kruzích skloňuje čím dál častěji. Praxe i výzkumy totiž ukazují, že je situace opravdu alarmující. Jakou roli v tom hrají technologie a jak žákům pomoci, aby se negativním dopadům vyhnuli?
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Více než polovina žáků má problémy se spánkem, někteří spí v týdnu jen 5–6 hodin. Třetina žákyň se za posledních 12 měsíců sebepoškodila, nejčastěji propichováním nebo řezáním kůže. To jsou nová unikátní data, která přinesl rozsáhlý výzkum v Ústeckém kraji.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Ráda bych na předchozí texty o systémovém a víceúrovňovém zajišťování logopedické intervence ve školství navázala aktuální problematikou kvalifikace odborných pracovníků v oblasti logopedie ve školství s ohledem na účinnost novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2023 Sb. účinném od 1. 9. 2023. Než se však otázkou odbornosti a kvalifikace logopedů ve školství budeme blíže zabývat, je třeba ještě uvést na pravou míru terénem neustále rezonující nepravdy o školské logopedii.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
V roce 2023 jsme se ve školním poradenství stále vypořádávali s velkými, dějinotvornými, globálními událostmi a procesy z let předchozích. Jejich dopady budou ovlivňovat duševní zdraví celé populace i nadále a nejspíše neumíme důsledky, třebas „jen“ v této oblasti, ani předvídat. A jako v každém roce jsme se také setkali s novými „malými“ riziky, především v oblasti užívání látek.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Když děláte rozhovor s někým, kdo má svou práci opravdu rád, jde to tak nějak samo. A aniž byste tomu byli kdy přítomni, poznáte, že ji zkrátka dělá dobře. Zuzana Nová, která už více než dvacet let pracuje s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS), je toho jasným příkladem. Když mi popisovala občas nevyhnutelné náročné situace, třeba jak dítě okusuje mrtvého kosa, vyrve regál přimontovaný na šesti hmoždinkách, rukou vysklí dveře nebo do nich udělá hlavou díru, ukončila to větou: „Naprostou většinu situací zvládáme tím, že jsme prostě v pohodě. I když mi srdce buší, zůstanu v klidu, jsem přesvědčena o tom, že to jako tým zvládneme. Pokud děti vidí, že je vše v pořádku, i ony se dostanou snáze do pohody. A to je to nejdůležitější. Myslím si, že české školství je v mnoha případech pořád strašně upjaté. Takhle se to dělá, takhle by to mělo být. No, když to dneska prostě nebude tak, jak by to být mělo, svět se nezboří.“ Kéž by všechny děti s autismem či jiným hendikepem mohly mít takovouto paní učitelku.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Za posledních pět let jsem byla coby externí odborník několikrát přizvána k prošetřování stížnosti, která byla na školu podána v souvislosti s jejím postupem při šetření podezření na šikanu. V tomto článku se budu zabývat třemi nejčastějšími omyly, na které jsem v navštívených školách narazila. A to s cílem uchránit žáky před tím, že jim bude ve školách ubližováno, a vás pedagogy před tím, že se v datové schránce vašeho zřizovatele objeví výsledek šetření stížnosti se závěrem „stížnost byla vyhodnocena jako důvodná“.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Náš seriál je o dětech, které začaly svou životní dráhu rovnou s nějakou náloží komplikací. Ať už jim zátěž přinesly prostředí, do kterého se narodily, jiné okolnosti, nebo nějaký vrozený handicap, musejí od počátku bojovat o své místo na světě. Některé děti mají štěstí trochu víc, některé spíš míň. Když jim je šest, je tu škola. A školy se dělí na dva druhy: jedny se těchto dětí zbavují, druhé se je snaží naučit milovat. Vím to, protože ty školy znám, jak ty první, tak ty druhé. Kolik je kterých, nevím. Ty první neodsuzuji. Možná si neví rady, cítí se bezmocně, jsou na hranici svých možností. Možná potřebují pomocnou ruku, překonat strach či najít motivaci. V těch druhých znají mnoho příběhů velmi podobných těm, které vám představujeme v tomto seriálu.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Online publikace „Průvodce profesemi aneb Koukej, co dělám!“ netradičním způsobem provází čtenáře světem práce a pomáhá žákům a rodičům zorientovat se v širokém profesním poli. Je určena především žákům základních a středních škol a jejich rodičům, nicméně užitečná může být i kariérovým poradcům a poradkyním či lidem, kteří chtějí změnit práci.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
S Romanem Göttlicherem si o wellbeingu, respektujícím a pečujícím postoji ke studujícím i k sobě a o mnohém dalším povídala Šárka Eisová.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Na podzim 2022 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR návrh na změnu školského zákona, která obsahovala i změnu v podpůrném opatření asistent pedagoga. Podstatou změny je, že se toto personální podpůrné opatření nebude financovat prostřednictvím kódu v Doporučení školských poradenských zařízení ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Samotná změna v mechanismu financování by nevzbudila pozornost, pokud by nebyla doprovozena návrhem dalšího nového pravidla o tom, že se přiznané podpůrné opatření v případě asistenta pedagoga nebude jako podpůrné opatření poskytovat, a informací, že se finanční prostředky na podpůrné opatření asistent pedagoga rozdělí mezi všechny školy tak, aby v každé škole mohl být asistent pedagoga bez přímé vazby na děti, které ho mají jako podpůrné opatření přiznaného. Pokusím se proto alespoň nastínit, co by přijetí takového návrhu ve skutečnosti znamenalo.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
V dnešní době je role asistentů pedagoga ve vzdělávání nepostradatelná, protože přináší neocenitelnou podporu jak učitelům, tak žákům. Jejich multifunkční úloha zahrnuje rozmanité aktivity, které napomáhají efektivnějšímu vzdělávacímu procesu. V tomto článku se podíváme na různé aspekty této práce a také na to, jakým způsobem přispívá k rozvoji školního prostředí.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Unie rodičů pomáhá pátým rokem propojovat školy a rodiče. Dosud působila především na Kutnohorsku jako partner projektu Eduzměna, nyní ale vyráží i do nových vod a hledá aktivní školy a rodiče napříč republikou. „Pokud rodiče škole důvěřují a rozumí tomu, co a proč v ní děje, mohou podpořit své dítě i jeho učitele,“ říká předsedkyně unie Angelika Gergelová.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
V minulém díle tohoto seriálu, který představuje blíže online kurz Děti s OMJ v české škole organizace Člověk v tísni, o. p. s., jsme se věnovali žákyni třetí třídy Darye, která se potýkala s jazykovou bariérou. Tento měsíc se přesuneme na druhý stupeň a podíváme se za čtrnáctiletou Olenou, která má potíže se začleněním do kolektivu.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Děti s odlišným mateřským jazykem se s jazykovou bariérou setkávají dennodenně. Jak jim můžeme ve škole ulehčit situaci? A jak zároveň můžeme usnadnit situaci sami sobě? Nejen o tom pojednává první kapitola online kurzu Děti s OMJ v české škole organizace Člověk v tísni.
Vydáno: 14. 12. 2023