Pedagogický proces

Jak má škola postupovat v sestavení klasifikace na vysvědčení, pokud víme, že žák bude opakovat ročník z vážných zdravotních důvodů? Zákonný zástupce dle § 52, odst. 6, školského zákona požádal o opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. V celém druhém pololetí školního roku byl tento žák hospitalizován v nemocnici nebo byl v domácím ošetřování. Nebyl schopen se takto naučit učivo daného (šestého) ročníku a nemá dost podkladů pro stanovení klasifikace na vysvědčení. Rodiče z tohoto důvodu požádali o opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. Jak má škola postupovat při sestavování vysvědčení na konci školního roku, abychom mu nemuseli dávat „N“ – nehodnocen? V těchto předmětech, pokud si neopraví do konce září příštího roku, se hodnocení změní na známky nedostatečná. Chtěli bychom ho vyvarovat pohledu na vysvědčení s tolika pětkami a prosíme o radu, bylo-li by možné žáka uvolnit podle § 50, odstavec 2 z výuky více než poloviny povinných předmětů. Nebylo by to v rozporu s RVP / ŠVP? Potřeboval by k tomu nějaké další vyjádření poradny či lékaře? Nebo by rodiče mohli požádat o slovní hodnocení a žáka bychom mohli hodnotit tímto způsobem? A další dotaz ke stejnému tématu - pokud by se stejná situace opakovala i příští rok – chlapec je vážně nemocný, už nyní máme avízo, že bude do školy docházet v prvním pololetí maximálně na hodinu až dvě za týden. Pokud ho opět nebude možné na konci roku klasifikovat, mohou rodiče opět požádat o opakování stejného ročníku?
Vydáno: 26. 04. 2024
Může se zástupce zřizovatele (zástupci spolku zřizující školskou právnickou osobu; případně rada školské právnické osoby) pohybovat bez svolení ředitelky školy po škole s cílem hodnotit pedagogické postupy? Je také možné, aby si zřizovatel vynucoval setkání s učiteli za účelem hodnocení vzdělávacího procesu? Je možné toto odmítnout a raději nabídnout nějakou formu zprostředkování informací od vedení? Skola je soukromá, je školskou právnickou osobou a zřizovatelem je zapsaný spolek.
Vydáno: 02. 04. 2024
 • Článek
Tématu spánku je v posledních letech věnována stále větší pozornost, a to i kvůli nárůstu spánkových obtíží. Nespavost se vyskytuje u 30–50 % populace a narůstající tendence jejího výskytu souvisí především se zrychleným tempem života nebo nepravidelným cyklem spánku a bdění (Pretl, Smolík, 2021). Je zřejmé, že spánek je klíčovým prvkem pro fyzickou funkčnost našeho těla. Opomínat by se však neměla ani jeho spojitost s lidskou psychikou a wellbeingem.
 • Článek
Hledáte pro své žáky učebnici, která bude obsahovat i jiné aktivity než úkoly typu „vybarvi“, „spoj“, „podtrhni“? Myslíte při výuce na žáky s různými styly učení? Pátráte po inspiraci na Facebooku, Instagramu nebo YouTube? Rozhodli jsme se vytvořit novou řadu učebnic prvouky a přírodovědy, která vám a žákům nabídne aktivity plné objevování, bádání, kritického myšlení, ale i pohybu.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Jaké to je, když u jednoho stolu nad hrou člověče, nezlob se usedne žák základní školy a senior z centra pro osoby s Alzheimerovou chorobou? Přesně to popisuje v následujícím rozhovoru Martin Novák, učitel z pražské základní školy a koordinátor projektu Obejmi hrou. „Na začátku bylo možné pozorovat obavy a jakousi rozpačitost. Vše ale ustalo ve chvíli, kdy si žáci ke klientům přisedli a museli začít přirozeným způsobem komunikovat. Nervozita odpadla a sociální pracovníci i my učitelé jsme byli mile překvapeni, jak hladký to mělo průběh. Po pár minutách jsme měli pocit, že u stolů sedí staří známí, kteří se sešli, aby si spolu zahráli společenské hry. Prostě taková škola života, se kterou se děti postupně seznamují.“
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Od března mají učitelé i rodiče k dispozici MAPU uMĚNÍM. Webové rozhraní, které jim usnadní orientaci v nabídce projektů kreativních přístupů ve vzdělávání napříč celou republikou. O tom, jak projekt vznikal, jaké subjekty sdružuje nebo proč by vlastně umění mělo patřit do výuky, jsme si povídali s projektovým managerem Jiřím Raitermanem.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Jaká bude letošní Noc vzdělávání? Pestrá i osobitá! O čemž koneckonců svědčí následující rozhovor i samotná pozvánka, kterou najdete na stránce www.nocvzdelavani.cz. Akci, která je zdarma a proběhne 10. dubna 2024 na pedagogických fakultách tří českých měst, nám představila koordinátorka Natálie Vosmíková.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami představuje mnoho výzev, které vyžadují specifický přístup a pozornost. Nejdůležitější je zaměřit se na jejich individuální potřeby a podporovat jejich vnitřní motivaci, která hraje klíčovou roli v jejich úspěchu ve škole. Tento článek přináší praktické strategie a osvědčené metody, které pomáhají posilovat motivaci dětí a podporují jejich sebevědomí. Odhaluje, jak motivované děti aktivněji a úspěšněji přistupují k učení, a poskytuje cenné tipy pro efektivní práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve výukovém procesu.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Zatím jsme se ve všech dílech našeho seriálu o hospitacích zabývali především učitelem, tím, co dělá ve vyučovací hodině, aby posunul znalosti a dovednosti svých svěřenců požadovaným směrem. Dnes se zaměříme na žáky a budeme sledovat jejich reakce na snahu učitele.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Jsme poněkud alergičtí na práva dětí. Málokdy opomeneme podotknout, že dnešní děti mají práv hodně, dost dobře se většinu z nich snaží uplatnit a využít, ale s naplňováním povinností mají značné potíže. Přesto bych si dovolil zavést a propagovat ještě jedno další právo dětí, které bychom měli zajistit a naplnit v podstatné míře my blízcí dospělí. Samotné děti jeho uskutečnění tentokrát určitě vymáhat nebudou, protože o něm nevědí, a i kdyby, tak by stejně netušily, jak je pro jejich život důležité. Samy si navíc naplnění této potřeby skutečně zařídit nedokážou.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
„Není nic tak mocného jako myšlenka, jejíž čas přišel.“ „Není nic tak nebezpečného jako myšlenka, pokud je to jediná, kterou máte.“ Seymour Papert
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
V 8. díle seriálu čtení v oborech Pavla Nawratová a Eva Mitchell, učitelky angličtiny v ZŠ Zdice, popisují své zkušenosti s rozvojem čtenářství v cizím jazyce – proměnu učebnic, využití neučebnicových textů, prožitkové čtení a další užitečné čtenářské aktivity.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Také vás už zvedá ze židle neustálé kritizování učitelů a vzdělávacího systému? Zdá se, že v posledních letech všichni vědí nejlíp, jak se mají děti učit a jak to má ve školách vypadat. Tedy – všichni, kdo ve školách nepracují.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Svobodné demokratické vzdělávání se po dekádách existence na okraji stává respektovaným vzdělávacím proudem z důvodu rychle se měnících požadavků na absolventy škol. Touto cestou vám představujeme dvě nové publikace, které mohou podpořit rozvoj demokratického vzdělávání v České republice nejen přímo ve svobodných demokratických školách: Průvodce učitele svobodné demokratické školy a Kurikulum demokratických nástrojů.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
Článek pojednává o jedné z mnoha akcí, které vznikly spontánně s cílem udělat život v místní komunitě trochu lepší, přinést někomu radost, propojit subjekty působící v městské části tak, aby se všem žilo o něco lépe.
Vydáno: 20. 03. 2024
 • Článek
V mateřských školách je kvalita spolupráce s rodinami dětí primárně ovlivňována jejich vzájemným vztahem a komunikací. Efektivní komunikace je v tomto případě stěžejní. Učitelé by proto měli disponovat potřebnými kompetencemi a preferovat partnerský přístup. Do popředí v tomto případě vstupují jejich osobnostní předpoklady a profesionální přístup vycházející z odbornosti i praxe.
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Jak to chodí v mateřské škole, která upustila od přemíry memorování písniček a básniček? Proč se raději zaměřují na silné stránky dětí? A jak jim certifikace Rodiče vítáni pomáhá s plánováním rozvoje osobností dětí ve spolupráci právě s rodinou? Nejen o tom jsme si povídali s Otakarem Kolářem, ředitelem Mateřské školy Synkova 24 v Brně. „Z naší zkušenosti vidíme, že funkční komunikace a spolupráce s rodiči je opravdovým základem kvalitní výchovně-vzdělávací práce s dětmi. Dosáhli jsme určitého bodu, kdy vnímáme rodiče jako partnery, a proto se s nimi snažíme od začátku budovat atmosféru důvěry a oboustranného respektu.“
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Manažerské desatero se přiblížilo ke své polovině. Máme za sebou části o funkci ředitele ZUŠ, jeho stylech vedení a dotkli jsme se i manažerských funkcí, konkrétně plánování a rozhodování. V dnešním díle se podíváme na řízení pracovního výkonu, tedy jak probíhá ideální postup při zadávání, zkoumání i hodnocení práce jednotlivých pracovníků.
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Lze snížit počet odkladů, a přitom nemít selhávající prvňáčky? Cestou je důsledná diferenciace výuky a pro tu musí mít učitel informace o rozvojových potřebách dětí.
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Pro některé školy jsou digitální technologie zatím strašákem. To ovšem neplatí o základní škole v Ludgeřovicích u Ostravy, jejíž ředitel Karel Moric věří, že brzy budou suplovat i roli klasických učebnic.
Vydáno: 19. 03. 2024