Pedagogický proces

 • Článek
Většina pracovníků jsou přispěvatelé k plnění společného úkolu organizace a jde jim to docela dobře. Mezi nimi se však obvykle najde jeden nebo několik lidí, kteří vykonají větší díl práce, více se zaslouží o společný úspěch, vynikají mimořádně angažovaným přístupem, a tím zásadně posouvají věci kupředu. Budeme pro ně používat výraz hybatelé1) . Rozdíl mezi přispěvateli a hybateli je ve způsobu, jakým fungují: jak vidí svou roli, jak spolupracují se svými manažery, jak se vypořádávají s nepřízní a nejednoznačností a jak jsou ochotni se zlepšovat. Zásadní odlišností mezi přispěvateli a hybateli je přístup, jakým reagují na nejistotu a každodenní výzvy na pracovišti. Tím jsou míněny problémy, u nichž není zřejmé, v čí jsou kompetenci, nejasné role, nepředvídatelné překážky, pohyblivé cíle nebo dočasně vysoká pracovní zátěž spojená s hrozícími termíny. Hybatelé jsou ti, kteří v podobných situacích významně přispívají individuálně, ale mají také velmi pozitivní vliv na celý tým. To určuje míru jejich přínosu ke splnění úkolu a dopadu na celou organizaci.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Co všechno vlastně znamená volní inteligence? K čemu je dobrá a jak ji můžeme rozvíjet u sebe a u druhých? O tom všem jsem se bavila s Jitkou Kořínkovou, učitelkou angličtiny na SOU a lektorkou AKADEMIE Libchavy.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Jedním z evergreenů, který se na Lince pro rodinu a školu 116 000 objevuje, jsou stížnosti a stesky rodičů na všemožná jednání na půdě školy. V tomto článku bych se s vámi proto ráda podělila o postřehy, proč tomu tak je, a nápady, které mohou rodičům návštěvu školy zpříjemnit a naladit je ke spolupráci se školou.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Na stránkách Řízení školy se můžete již po několikáté setkat s osobností, která v současné době působí ve Stálé konferenci ředitelů (SKŘ). Jak žáky, pedagogy i kolegy ředitele vnímá PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel Obchodní akademie Kroměříž? Čím se zabývá s kolegy v Sekci středních a vyšších odborných škol SKŘ, jejíž je předsedou?
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
V minulé části seriálu o spolupráci učitelů jsme se zabývali úvodním nastavením činnosti metodických orgánů. V dnešní části se budeme věnovat obsahu jejich činnosti, která je jedním z předpokladů efektivního fungování. Zaměříme se také na postupný vývoj spolupráce i kroky změny v případě vzniku nových vzdělávacích týmů.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
V minulých dvou dílech našeho seriálu jsme mluvili o agemanagementu obecně, nyní nastal čas specifikovat ho pro jednotlivé věkové skupiny. Pro konstrukci otázek jsme využily Dům pracovní schopnosti (a tím i připomínáme Letní speciál Řízení školy 2022 zaměřený právě na agemanagement a wellbeing).
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Obávám se, že dělení na jádrové a rozšiřující kurikulum tak, jak je popisováno v dokumentu Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu, bude mít za následek další růst nerovností v českém vzdělávacím systému.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Vláda ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ vytyčila rozdělení výstupů na jádrové a rozvíjející jako jedno z opatření při revizích rámcových vzdělávacích programů.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Robert Čapek (známý také jako Líný učitel) poslal na trh další knihu, ve které se věnuje moderní didaktice a práci učitele? Proč „Uč jako umělec“ stojí za přečtení?
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Komunální volby přinesly po celé republice obměny v obsazení radnic a městských úřadů. Je to výjimečná příležitost začít v oblasti školství pracovat na změnách přímo na komunální úrovni. Na hlubší změny nebývá mnohdy čas, je nutné přizpůsobovat plány covidovým opatřením či integraci zejména ukrajinských dětí do našeho vzdělávacího systému. Odborníci na vzdělávání spojení iniciativou „Domácí úkoly“ nicméně doporučují sedm drobných změn, které mohou zřizovatelé udělat právě nyní pro lepší vzdělávání přímo na úrovni jednotlivých obcí.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Inovace jsou nedílnou součástí společenského vývoje a jdou ruku v ruce s naší schopností kreativně myslet a jednat. Potřebu inovovat obsah a formu vzdělávání reflektuje i Strategie vzdělávací politiky České republiky 2030+.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
O využití IT ve výuce cizích jazyků dnes není sporu. Ať již jde o klasické poslechy, podporu TPR, či CLIL, najdeme celou řadu příkladů metod, které stojí za vyzkoušení. Mnohé zdroje využívají licenční politiky a jsou víceméně komerční, mnohé jsou naopak postaveny na otevřených vzdělávacích zdrojích a jsou volně přístupné. Základním problémem, který brání většímu využití takových možností v české škole, je jejich relativní nedostupnost, protože nikdo dnes nemůže strávit svůj pracovní či spíše volný čas neustálým vyhledávacím lelkováním v online prostředí.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Kdy jste naposledy napsali něco delšího vlastní rukou, a ne na počítači? A kdy naposledy to byl souvislejší text, u kterého jste vedle obsahu hleděli i na vizuální prezentaci? Kaligrafka Michala Matysová se věnuje v třetím tisíciletí stále vzácnějšímu oboru. Nejenže je schopna věrně zachytit určitý text, ale zároveň se orientuje napříč historickými obdobími, a reprodukuje tak i dobové nápisy. Jak sama říká, právě v době počítačů si lidé ke krasopisectví nebo přímo kaligrafii nacházejí cestu jen těžko. I přesto se ale právě k vědě o krásném písmu dospělí v dnešní době dostávají třeba pomocí speciálních kurzů.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Střední škola dostihového sportu a jezdectví Praha-Velká Chuchle je jediné vzdělávací zařízení v České republice, které zajišťuje komplexní přípravu jezdců, ošetřovatelů, chovatelů a vedoucích pracovníků v oblasti chovu koní a tréninku dostihových a sportovních koní. Vzhledem k celosvětově narůstajícím nárokům na zvyšování odborné a sociální kvalifikace je důležité vyhledávat různé projekty a podpory právě pro zvyšování kompetencí žáků i pedagogů.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
O tématu ekologie a udržitelnosti slyšíme poslední dobou ze všech stran. A to je dobře. Pokud chceme dalším generacím zanechat zdravou, zelenou planetu, pitnou vodu a čistou půdu, musíme se všichni začít víc snažit. Vzdělávací projekt EFG Educa, jehož hlavními tématy jsou nakládání s odpady a udržitelnost, přistupující k odpadu jako k cenné surovině, se už snažit začal. A dostává toto téma přímo do škol prostřednictvím seminářů. Jak? O tom jsme si povídali s projektovou manažerkou Danielou Duškovou.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Jsou věci, na které vás během studia zapomněli upozornit. Jednou takovou je, že v prvním čtvrtletí se známky rozdávají hůř.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Současní žáci a studenti znají pád komunistického režimu v lepším případě jen z vyprávění, v horším si myslí, že to byla akce s cinkáním klíčů, něco, co souviselo s otevřením hranic anebo s koncem třicetileté války. Ve výuce není dost prostoru, aby se tento významný moment české a slovenské historie důkladně probral. Na Základní škole 28. října v Turnově proto žákovský parlament uspořádal projektový den k oslavě demokracie v naší zemi.
Vydáno: 18. 10. 2022