Zájmové vzdělávání

Vydáno: 02. 12. 2022
  • Článek
Znáte německé písničky pro děti, tzv. Kreisspiele? Jejich princip je pořád stejný: jednoduchost, jasná struktura, opakování a učení prožitkem – ať už prostřednictvím pohybu, nebo gesta spojeného s významem slova. Tyto písničky jsem často v originále zpívala doma se svými dětmi. Když jsem pak začala vést kroužky pro předškoláky, pátrala jsem po podobných písničkách v češtině. Ke svému překvapení jsem zjistila, že jich moc není. Protože jsem překladatelka, zkusila jsem některé přeložit. Ačkoliv přeložit není úplně to správné slovo, spíš jsem na základě této inspirace začala skládat české verze. A měla jsem velkou radost, když hned při prvním „uvedení“ v září 2014 měly velký úspěch u dětí i rodičů.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Je sice podzim, ale proč si nepřipomenout jaro a probouzení všeho živého. Víte, jak např. probouzí jaro broučky? Jak broučci přicházejí na svět? Kde bydlí a žijí? Jak vypadají zblízka? Jsou nám něčím užiteční? Nejmladší děti z Mateřské školy V Lukách v Rakovníku si o tomto tématu povídaly celý týden. Projekt Jaro v trávě byl zaměřený především na poznávání hmyzu a pro děti byl velmi zajímavý a poučný. Byly v něm zapojeny především prakticko-názorné metody, prožitkové učení, které vychází ze života dětí a poskytuje hlubší prožitek. Dále situační učení, při kterém mají děti možnost získávat nové zkušenosti na základě zážitku.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Odkud se věci berou v obchodech a kde vlastně vznikají? Tohle si mohli vyzkoušet pedagogové i děti z Mateřské školy Lanžhot. Zjistili, jak důležitá je lidská práce a zažili radost z vlastního díla. Zároveň si vyzkoušeli práci s netradičními materiály, kterými bylo dřevo a plst.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Tentokrát jsem si pro vás a pro děti připravila několik nápadů na podzimní tvoření. Nejprve si vytvoříme složitější podzimní obrázek, na který použijeme přírodní materiál, který jsme si předem nasbírali třeba na procházce. Můžeme využít téměř vše, co v přírodě najdeme. Ať už jsou to nádherné opadané barevné listy ze stromů, kaštany, žaludy, nebo také mnoho různých větviček, šišek… Pak budeme pokračovat mnohem jednoduší výrobou podzimního stromu. Budeme společně stříhat, lepit a mačkat v netradiční výtvarné technice, kterou je „muchláž“. Tak se do toho honem pusťme!
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Děti milují rituály. Cítí se dobře ve známém prostředí, když se mohou spolehnout na to, co už znají, těší se na to pěkné a příjemné, co se v jejich životě opakuje a poskytuje jim oporu. Všichni moc dobře víme, jak je pro děti důležité neustálé opakování, rituály mohou být trvalou a žádoucí součástí každého dne, kdy je dítě v mateřské škole. A proto je pěstujte a upevňujte také při ranních pohybových chvilkách. Děti se vždy těší na to, co už znají a co si oblíbily.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Při práci na projektu Příběhy našich sousedů jsme si prvně začali všímat benefitů, jaké společný dialog nejmladší a nejstarší generace přináší. Jakými dalšími způsoby lze tento dialog využít ve vzdělávání?
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
To, že kreativita a kreativní vzdělávání může přinášet do českého vzdělávacího systému mnohé inovace i možnost systémových změn, zaznívá dlouho z veřejného prostoru i odborných kruhů. Tématu v současné době nechybí pozornost krajů, měst ani ministerstva kultury a školství i díky začlenění kreativního vzdělávání do podporovaných oblastí Národního plánu obnovy. Na jakých principech kreativní vzdělávání funguje? Jak se liší od jiných způsobů výuky a jaké jsou konkrétní dopady na učitele a studenty i jejich zážitky z projektů?
Vydáno: 20. 09. 2022
Možnost poskytovat vzdělávání a školské služby za úplatu dává zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zájmové vzdělávání je vzděláváním, které neposkytuje stupeň vzdělání, proto se na něj vztahuje § 123 odst. 2: „Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.“
Vydáno: 10. 02. 2015
Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce – viz nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Vydáno: 04. 04. 2013
V případě zájmového vzdělávání se ve vyhlášce nehovoří přímo o dohledu, ale v § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jsou uvedena pravidla pro zajištění bezpečnosti účastníků. Účastníky jsou zejména děti a nezletilí žáci (středisko volného času, školní klub, školní družina), ale mohou to být i zletilí žáci nebo studenti (středisko volného času).
Vydáno: 26. 11. 2012