Plánování a kontrola ped. procesu

  • Článek
Článek je zaměřen na čtyři důležité činnosti základní a střední školy ve školním roce 2022/2023: prevenci školní neúspěšnosti, přijímání ke vzdělávání ve střední škole, vzdělávání cizinců a pedagogické vedení školy. Informace jsou určeny základním a středním školám bez ohledu na zřizovatele.
Vydáno: 22. 11. 2022
Plán činnosti mateřské školy na 1. pololetí školního roku 2022/2023
Vydáno: 13. 10. 2022
  • Článek
Za dveřmi ředitelny se často odehrávají nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Provizorní škola pro ukrajinské žáky vznikla v březnu za spolupráce města Brno a Základní školy Jana Amose Komenského, pod kterou spadá. Skrze spolek přivedla Masarykova univerzita ke škole dobrovolníky, kteří by se ukrajinským žákům věnovali. Jedním z nich byla také studentka Tereza Veverková.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Zdá se, že tandemovou výuku si pochvalují jak zapojení učitelé, tak žáci a studenti. Rozhodla jsem se tedy vyzkoušet ji (téměř) na vlastní kůži. Dvouhodinovka dějepisu na pražské ZŠ Janského se blíží, jdu se podívat do třídy deváťáků. Tématem je cestování a emigrace v 60.–80. letech 20. století.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
Okresní Partnerství pro vzdělávání 2030+ momentálně vznikají v sedmi krajích Česka. Jejich cílem je mimo jiné zlepšovat vzdělávací výsledky žáků a zvyšovat rovné šance. První memorandum o spolupráci bude podepsáno v Tišnově 7. září 2022 a stvrdí spolupráci obcí Tišnov a Šlapanice z okresu Brno-venkov. Koordinátory jsou Libuše Beranová (LB), vedoucí projektu MAP Tišnov, a Jiří Hrubý (JH), vedoucí MAP Šlapanice.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Článek je zaměřen na důležité typické nebo nové činnosti střední školy nebo nové skutečnosti, které činnost střední školy ovlivňují, v průběhu 1. pololetí školního roku 2022/2023. Jestliže se některá činnost nebo skutečnost vztahuje pouze na střední školy určitého zřizovatele [zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé, církevní], je tento fakt uveden.
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
Cílem článku je rekapitulovat důležité činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2022/2023 a zdůraznit činnosti nebo skutečnosti relativně nové. Pokud se určité části článku vztahují pouze na základní školy nebo střední školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 08. 2022
Pracovní situace je zaměřena na důležité typické nebo nové činnosti střední školy nebo nové skutečnosti, které činnost střední školy ovlivňují v průběhu 1. pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je rekapitulovat důležité činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2022/2023 a zdůraznit činnosti nebo skutečnosti relativně nové. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 01. 07. 2022
Článek shrnuje tradiční činnosti a základní nové aspekty činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to v jednotlivých měsících 2. pololetí školního roku 2021/2022.
Vydáno: 10. 01. 2022
Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 10. 01. 2022
Přehled činností během 1. pololetí školního roku 2021/2021 na středních školách
Vydáno: 09. 11. 2021
Učitelé i ředitelé tráví poměrně dost vzácného času tím, že se vzdělávají. Neobejdou se bez toho, protože požadavky společnosti na vybavenost občanů se proměňují velkým tempem, a mění se i samy děti. Vzdělávací politika při snaze o zvýšení kvality vzdělávání zavádí do systému novinky a potřebuje se postarat především o to, aby je přijali pedagogové, kteří je mají realizovat.
Vydáno: 30. 09. 2021
Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc srpen
Vydáno: 30. 07. 2021
Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc červenec
Vydáno: 06. 07. 2021