Kontakt

Naďa Eretová

Šéfredaktorka časopis Řízení školy, Školní poradenství v praxi, odborné konference   246 040 433

Klára Stáňová

Projektová manažerka Řízení školy online, EDUjob, DVPP, Rodiče vítáni 246 040 447

Romana Hrdličková

Odborná redaktorka časopis Speciál pro MŠ, Speciál pro ZUŠ, Řízení školy online728 396 336

Michaela Váchová

Odborná redaktorka časopis Učitelský měsíčník 774 555 570

Dagmar Červená

Odborná redaktorka časopis Speciál pro školní jídelny, Speciál pro střední školy, Speciál pro školní družiny, knižní publikace 246 040 475

Jaromír Dojáček


Wolters Kluwer ČR, a. s.
Redakce Řízení školy
U Nákladového nádraží 10

130 00 Praha 3

IČ: 63077639
DIČ: CZ63077639