Doplňková činnost školy

Lze platit odměnu z dohody o provedení práce uzavřenou za účelem vedení zájmového kroužku z prostředků OON? Kroužky vedou pedagogové školy pro žáky školy, prostředky jsou do OON převáděny z platů. 
Vydáno: 27. 12. 2023
  • Článek
Okresní Partnerství pro vzdělávání 2030+ momentálně vznikají v sedmi krajích Česka. Jejich cílem je mimo jiné zlepšovat vzdělávací výsledky žáků a zvyšovat rovné šance. První memorandum o spolupráci bude podepsáno v Tišnově 7. září 2022 a stvrdí spolupráci obcí Tišnov a Šlapanice z okresu Brno-venkov. Koordinátory jsou Libuše Beranová (LB), vedoucí projektu MAP Tišnov, a Jiří Hrubý (JH), vedoucí MAP Šlapanice.
Vydáno: 20. 09. 2022
Doplňková činnost příspěvkových organizací je obecně upravena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). Podle § 27 odst. 2 písm. c) a g) tohoto zákona zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
Vydáno: 28. 01. 2017