Organizace školního roku

Vydáno: 06. 04. 2023
Vydáno: 07. 04. 2023
Vydáno: 06. 03. 2023
Vydáno: 13. 03. 2023
Vydáno: 20. 03. 2023
  • Článek
Tématem článku jsou nové nebo důležité typické činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2022/2023, jejichž přípravě je vhodné věnovat náležitou pozornost. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 24. 01. 2023
Musí být „svatý týden“ čerpán do 28. 4. 2023, nebo lze čerpat dny svatého týdne až v květnu, např. 9. 5. až 15. 5. 2023?
Vydáno: 16. 01. 2023
Vydáno: 01. 01. 2023
Vydáno: 02. 01. 2023