Organizace školního roku

  • Článek
Cílem článku je vyčlenit důležité činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2022/2023 a přispět k jejímu efektivnímu řízení v tomto období. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na mateřské školy veřejné, soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Cílem článku je usnadnit plánování a organizaci činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2022/2023. Článek analyzuje toto období optikou základních termínů, lhůt, důležitých standardních a nových činností základní umělecké školy. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na základní umělecké školy zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze základní umělecké školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období srpen a září 2022 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. poradenské služby ve školství, Novinky –...
Vydáno: 20. 09. 2022
Vydáno: 01. 09. 2022
Vydáno: 27. 09. 2022
Vydáno: 28. 09. 2022
Pracovní situace je zaměřena na důležité typické nebo nové činnosti střední školy nebo nové skutečnosti, které činnost střední školy ovlivňují v průběhu 1. pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je rekapitulovat důležité činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2022/2023 a zdůraznit činnosti nebo skutečnosti relativně nové. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Pracovní situace se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 01. 07. 2022
Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 10. 01. 2022
Přehled činností během 1. pololetí školního roku 2021/2021 na středních školách
Vydáno: 09. 11. 2021
Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc srpen
Vydáno: 30. 07. 2021
Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc červenec
Vydáno: 06. 07. 2021