Odborová organizace

Vydáno: 02. 12. 2022
Kolektivní smlouva je smlouvou uzavíranou v souladu se zákoníkem práce. Zákoník práce byl v souvislosti s rekodifikací soukromého práva novelizován s účinností od 1. 1. 2014, a to včetně ustanovení upravujících kolektivní smlouvu. Novelizována byla ustanovení § 23, § 27, § 28 zákoníku práce:
Vydáno: 29. 07. 2014
Vzor kolektivní smlouvy je vypracován v rámci vzájemných vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a nahrazuje předchozí vzor kolektivní smlouvy publikovaný ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit č. 7/2012.
Vydáno: 22. 04. 2014
Vůči odborové organizaci má zaměstnavatel řadu povinností (§ 108 zákoníku práce).
Vydáno: 27. 11. 2012
Odborová organizace je pro školu mimořádně důležitým partnerem. Jako jediný subjekt může vstupovat do vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (na rozdíl od zřizovatele nebo školské rady, kteří se o to někdy neoprávněně snaží).
Vydáno: 21. 11. 2012