Správní řízení v SŠ

Zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnil nejen způsoby podávání přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy, průběh tohoto řízení, ale také dost podstatně vydávání rozhodnutí, když tato novela nyní obsahuje úpravu zvláštní vůči zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 20. 02. 2024
Zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnil systém a průběh přijímacích zkoušek na střední školy. Stále se konají v tolika kolech, kolik ředitelé škol potřebují pro obsazení všech míst. Jednotlivá kola však mají přesná pravidla, která doznala podstatných změn.
Vydáno: 20. 02. 2024
Zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podstatně proměnil způsob podávání přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy. V důsledku této nové první úpravy je možné snadno zapomenout, že některé aspekty zůstaly stejné a že je třeba i nadále respektovat i jiné právní předpisy, jako například zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Vydáno: 07. 02. 2024
Cílem textu je shrnout důležité činnosti střední školy v únoru 2024, a to zejména v kontextu nových právních předpisů.
Vydáno: 01. 02. 2024
Metodiky i formuláře - přijímací řízení, přijímací zkoušky, digitalizace
Vydáno: 12. 01. 2024
Průběh správního řízení při přijímání ke vzdělávání ve střední škole, a to do prvního ročníku, v kontextu novelizovaných právních předpisů účinných od 1. 1. 2024.
Vydáno: 03. 01. 2024
  • Článek
Téma přijímacích zkoušek na střední školy posledních několik měsíců neopouští veřejný prostor. Mluvíme o jednotné přijímací zkoušce a její (ne)smysluplnosti, o obrovském převisu uchazečů na čtyřleté obory ze silných ročníků, elektronické přihlášce na přijímačky (která snad bude – a snad bude fungovat), o dopadech stávajícího systému na duševní pohodu, wellbeing a budoucnost současných deváťáků. Situace je obrovsky stresující pro všechny, podmínky jsou nepředvídatelné. Věřím, že mnohé střední školy přemýšlí, jak tuto zátěž pro své uchazeče aspoň trochu zmírnit. V článku nastíníme, jak o přijímačkách přemýšlíme v naší střední škole, Gymnáziu Paměti národa (GPN).
Vydáno: 13. 12. 2023
  • Článek
Od roku 2017 konají uchazeči o studium maturitních oborů vzdělání ve střední škole jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) v podobě testu z českého jazyka a literatury a matematiky. Celý postup je administrativě náročný, a to jak pro uchazeče a jejich rodiče, tak pro školy. Proto MŠMT přistoupilo k digitalizaci procesu přijímacího řízení do středních škol, jejímž cílem je přihlašování ke studiu ve střední škole pro všechny zainteresované strany zjednodušit.
Vydáno: 21. 11. 2023
  • Článek
Ke zdůvodnění ani k oprávněné kritice špatné situace v přijímání zejména na nedostatečně kapacitně dimenzované všeobecné střední školy bychom neměli používat odborně zastaralé a dnešní úrovni poznání neodpovídající argumenty. Tím ve skutečnosti dochází k další podpoře dlouhodobě nevhodného postupu státu i samosprávy.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Letošní přijímací zkoušky na střední školy rozpoutaly vlnu emocí, protože se ukázalo, že v některých krajích nejsou pro žáky, přestože mají dobré studijní výsledky, volné kapacity na středních školách. Do 9. tříd doputovaly silné ročníky, které měly problém se dostat už do mateřských škol, a tak se tato situace dala dlouhodobě předvídat.
Vydáno: 13. 06. 2023