FKSP

  • Článek
Cílem článku je vyčlenit základní právní předpisy upravující hospodaření s FKSP a principiální změny ovlivňující hospodaření s FKSP, a to pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a „veřejné“ školské právnické osoby. 1)
Vydáno: 23. 01. 2024
Základní právní předpisy upravující hospodaření s FKSP a principiální změny ovlivňující hospodaření s FKSP, a to pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a „veřejné“ školské právnické osoby. Právní úprava hospodaření s FKSP od 1. 1. 2024 předpokládá, že organizace zná a správně používá právní předpisy. Proto musí organizace: přesně znát svou právní formu (státní příspěvková organizace, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí, školská právnická osoba); respektovat právní normy, které změnit nelze; brát v úvahu právní předpisy, které souvisejí s poskytováním příspěvku z FKSP (např. při poskytování příspěvku na stravování, v rámci daní z příjmů); důvodně a transparentně stanovit pravidla čerpání FKSP v té části, ve které organizace postupuje podle svého uvážení.
Vydáno: 16. 01. 2024
V jakém stavu je situace ohledně FKSP pro rok 2024? Má snad přijít změna, která bude spočívat ve snížení objemu prostředků do tohoto fondu z 2 % na 1 %, kdy polovina této částky má být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří. Pokud tato změna bude skutečně od ledna účinná, jak máme, jakožto zaměstnavatel (škola), naložit se situací, kdy někdo ze zaměstnanců penzijní fond nemá, nechce si zřídit, anebo má, ale z nějakého důvodu příspěvek odmítne? Také snad samotná vyhláška č. 114/2022 má být úplně zrušena. Pokud ano, znamenalo by to, že zaměstnavatel se může rozhodnout, na co peníze z fondu použije (kromě případného zajištění produktů na stáří)? 
Vydáno: 12. 12. 2023
Je možné hradit pronájem kávovaru z FKSP, příčemž suroviny a materiál pro přípravu nápojů bude hrazen z vlastních zdrojů organizace a poplatek zaměstnance za odebraný nápoj bude příjmem organizace?
Vydáno: 06. 10. 2023
Je možné zaměstnancům školy, příspěvkové organizace, pořídit multisport kartu pro vstup do různých sportovních zařízení, které tuto kartu akceptují? 
Vydáno: 27. 09. 2023
Je možné ke kávovaru zakoupeného z FKSP pořídit i hrníčky a lžičky, které budou zaměstnancům k dispozici u kávovaru ve sborovně?
Vydáno: 08. 09. 2023
Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?
Vydáno: 03. 03. 2023
Škola (příspěvková organizace zřízení obcí) přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění částku 1 500 Kč. Jaká dohoda musí být se zaměstnanci uzavřena - dohoda k zajištění závazku zaměstnance nebo dohoda k uspokojení závazku zaměstnance? Jaké jsou povinné náležitosti dohody či dle jakého zákona jí sepsat? Jaké je správné zaúčtování poskytnutí příspěvku + zaúčtování poplatku, který chce škola po zaměstnancích (celkově jsou poplatky např. 1 000 Kč měsíčně - mohou se zaúčtovat jedním dokladem všechny poplatky pro všechny zaměstnance)?
Vydáno: 22. 12. 2022
Do letošního srpna jsme vařili obědy pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ v naší kuchyni. Cena potravin pro zaměstnance byla 36 Kč, z toho z FKSP jsme přispívali 14 Kč, 22 platil zaměstnanec. Od 1. září bude školní kuchyně vařit pouze pro děti a zaměstnance MŠ, kapacita již nestačí. Těmto zaměstnancům tedy zůstane cena i příspěvek stejná. Pro zaměstnance a žáky ZŠ budeme dovážet obědy z jídelny v jiném městě. Celková cena oběda pro zaměstnance bude 81 Kč. Můžeme těmto zaměstnancům přispívat z FKSP např. 50 Kč?
Vydáno: 02. 09. 2022
Chtěl bych se poradit ohledně pořízení benefitní karty pro zaměstnance školy, pomocí níž by zaměstnanci čerpali nepeněžní příspěvek školy z FKSP na aktivity, které se dosud hradily přímo školou. Máte s tím, prosím, nějaké zkušenosti? Jak by to bylo třeba ošetřit, aby to neodporovalo platné legislativě? Např. současná praxe při poskytování příspěvku na dovolenou je taková, že faktura na dovolenou za zaměstnance je celá vystavená na školu a zaměstnanec škole doplatí rozdíl celkové ceny a příspěvku školy.  Nebo při poskytnutí příspěvku na vitaminy by se těžko ohlídalo použití prostředků z karty pouze na vitaminy, a ne na jiné léky…
Vydáno: 29. 08. 2022
S účinností od 1. 1. 2020 novelizací vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, provedenou vyhláškou č. 357/2019 Sb.
Vydáno: 16. 09. 2020
Zodpovědnost za správné čerpání i tvorbu FSKP má ředitel. Proto je pro něj znalost legislativy a pravidel hospodaření s FKSP stejně důležitá jako vše, co se týká řízení školy. V příspěvku se zaměříme na tvorbu a správné čerpání fondu opřené o legislativu. Také se zaměříme na nová opatření, která jsou platná od roku 2018. Součástí příspěvku jsou samozřejmě i praktické příklady správného využití fondu.
Vydáno: 15. 01. 2019