Dokumenty

Dohled nad dětmi jako péče o zdraví a bezpečnost dětí
Vydáno: 22. 03. 2023
Co když mateřská škola zjistí, že dítě není očkováno, až poté, co dítě do mateřské školy přijala?
Vydáno: 16. 03. 2023
Vykonává pedagog nadúvazkovou hodinu v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny?
Vydáno: 06. 03. 2023
Cílem stanoviska je sjednotit praxi škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajistit předvídatelnost rozhodování.
Vydáno: 06. 03. 2023
Co musí ředitel udělat předtím, než dá výpověď učiteli pro závažné porušení povinností?
Vydáno: 03. 03. 2023
Vydáno: 06. 04. 2023
Vydáno: 06. 04. 2023
Vydáno: 07. 04. 2023
Vydáno: 15. 04. 2023