Personalistika

Vykonává pedagog nadúvazkovou hodinu v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny?
Vydáno: 06. 03. 2023
Co musí ředitel udělat předtím, než dá výpověď učiteli pro závažné porušení povinností?
Vydáno: 03. 03. 2023
Vydáno: 15. 04. 2023
  • Článek
Při dlouhodobější absenci zaměstnance v práci mohou vznikat otázky, jakým způsobem se s návratem tohoto zaměstnance vypořádat a co by měl zaměstnavatel při návratu učinit. V tomto článku se proto zaměřím na možné problémy, kterým může zaměstnanec při návratu do práce čelit, a povinnosti zaměstnavatele související s návratem zaměstnance do práce.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Na konci minulého roku vydalo Partnerství pro vzdělávání 2030+ publikaci Kateřiny Novotné Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů. Jejím cílem bylo popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců škol ve vybraných zemích a poukázat na ty přístupy nebo metody, které by mohly být inspirací pro české školství. Pro potřeby Řízení školy stručné shrnujeme, jaký přístup k wellbeingu volí jednotlivé země, které byly do analýzy zařazeny.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Pod záštitou projektu Duševní zdraví pro děti, jehož týmy od září 2021 za finanční podpory fondů EHP a Norska pilotně působí primárně ve školském prostředí v ORP Kutná Hora, proběhlo 1. listopadu 2022 v Kutné Hoře Odborné sympozium dětského duševního zdraví. Nejdůležitější poznatky a výstupy ze sympozia reflektuje tento text.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Čas od času se na Lince pro rodinu a školu 116 000 setkáváme i se stesky učitelů, kteří zmiňují nízkou prestiž svého povolání. Říkají, že na rozdíl od lékařů a právníků k jejich práci není ve společnosti dostatečná úcta a nejsou bráni jako profesionálové v oblasti učení. V tomto článku se tedy zaměřím na některé atributy, které si obvykle spojujeme s profesí, a budu sdílet zkušenosti volajících, kterým se v daném ohledu daří.
Vydáno: 20. 02. 2023
  • Článek
Jsou věci, na které vás během studia zapomněli upozornit. Jednou takovou je, že učitel je taky zaměstnanec a jako takový může čerpat zaměstnanecké benefity. Mezi ně často patří kávovar na pracovišti.
Vydáno: 20. 02. 2023
Jsme základní škola (příspěvková organizace - zřizovatel město) a dobu školních prázdnin jsou naplánovány rozsáhlejší stavební úpravy přímo v kuchyni školní jídelny. Jelikož se jedná o plánovanou překážku, je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnancům náhradní práci. Jak postupovat, když zaměstnanec tuto práci odmítne?
Vydáno: 17. 02. 2023
Vydáno: 23. 03. 2023
Zařazování do platového stupně je upraveno v zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 24. 01. 2023
Faktory, které mají vliv na zařazení do platové třídy. Na zařazení do platové třídy mají vliv dva faktory: 1) nejnáročnější druh vykonávané nebo řízené práce; 2) vzdělání zaměstnance. Zaměstnavatel posoudí náročnost druhu práce, a tím i platovou třídu, podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud není určitá práce v tomto nařízení uvedena, zařadí se zaměstnanec do platové třídy, která je srovnatelná s vykonávanou prací.
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
Na jaře letošního roku otevírá CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s., již po několikáté účastníky oceňovaný Koučovací výcvik. Jaké místo může mít koučování ve škole a co bývá pro ředitele škol nejtěžší při vedení hospitací se dozvíte přímo od zkušených lektorů Mgr. Kamily Šimůnkové (KŠ) a Mgr. Jana Froňka, Ph.D. (JF).
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
Kořeny zřízení instituce sociálního pedagoga v základních školách Prahy 7 vedou do období distančního vyučování v „době covidové“.
Vydáno: 24. 01. 2023