Školní družina

Vydáno: 02. 12. 2022
  • Článek
"Ve hře dítě vždy překračuje svůj věk, překračuje své běžné chování. Ve hře se dítě chová, jako by samo sebe o hlavu přerostlo." Citát Lva Vygotského je úvodem knihy "Svobodná hra", kterou na základě mnoha vlastních zkušeností napsali manželé Justina a Petr Danišovi. Kniha, kterou Justina doplňuje velmi zajímavými semináři na totožné téma, je erudovanou inspirací a zároveň jakýmsi mottem, že bychom na význam hry neměli zapomínat.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Pokud máte možnost vytvořit v družině tandem s kolegyní nebo kolegou, je skvělé se do toho pustit. Každý máme své silné a slabé stránky a je fajn, když vás kolega povzbudí a vyzdvihne vaše silné stránky, a naopak doplní vaše slabé stránky. Je to oboustranně výhodné a nejvíce si z těchto společných aktivit odnesou zúčastněné děti. Paní vychovatelka už může být okoukaná a s novou tváří přijde do družiny i nová energie. V příspěvku nabízím pro inspiraci několik aktivit ze společného tandemu, který jsme zaměřili na hudebně dramatické aktivity.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Krize ve školní družině... Určitě ji nechceme, ale přesto se tu může objevit - stejně jako kdekoliv jinde. Krize totiž byly, jsou a určitě i budou. Rozhodně to není věc příjemná, na druhou stranu je zvládnutelná. A dokonce ji lze brát jako příležitost. Nevěříte? Pojďme se na to v dnešním článku podívat.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
V tvořivé hře dáváme dětem prostor pro volnou tvorbu, podněty k poznávání různých materiálů a podporu v budování bezpečných návyků při práci s nástroji. Neděláme práci za děti, učíme se chybou a dáváme dětem tolik času, kolik pro své nápady potřebují. Zaměřujeme se na proces tvorby, ne na výsledný výrobek podle vzorů, necháváme děti si tvoření prožít a získávat zkušenosti. Nebereme dětem hotové výrobky, necháváme jim je na hraní, aby je mohly rovnou používat a zapojit do své hry.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Dnes jsem si pro vás připravila tři tipy na podzimní tvoření s dětmi. Využijte krás podzimu a zajděte s dětmi na procházku a nasbírejte barevné listy, protože čeho je na podzim opravdu dost, je listí. Nasbírejte listí různých barev, tvarů, velikostí, ze kterých vyrobíme společně s dětmi zvířátka. Také si vyrobíme "zamrzlý" obrázek a k tomu všemu svůj vlastní "vintage" papír, do kterého děti můžou na Vánoce balit dárečky, které vytvořily pro rodiče a kamarády.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Jak se věci dostanou do obchodů a kde vlastně vznikají? Tohle si mohli vyzkoušet dospělí i děti ve školní družině. Zjistili, jaká je důležitost lidské práce i času, a zažili radost a hrdost z vlastního díla. Zároveň si vyzkoušeli práci s netradičními materiály, kterými byly dřevo a plst.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
U každého zaměstnance může vzniknout potřeba nechat se vyšetřit u lékaře. V dnešním článku vysvětlím, jaké nároky zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře vznikají.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Děti si myslí, že ano. A vlastně proč ne, dětská fantazie nezná hranic. Jak by asi vypadal medvěd při hře na elektrickou kytaru, nám děti ukázaly při jednom vystoupení. Poté, co skončila písnička Medvíďata v naší ZOO, jsme se jich ptali, co by tak ti medvědi mohli ještě dělat. Odpověď přišla obratem: přeci plavat a hrát na elektrickou kytaru.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Díky dětem ze školních družin a klubů vznikl družinový kalendář. Opět jedna ze společných akcí, které pořádají paní vychovatelky z našeho města Chomutova.
Vydáno: 18. 10. 2022
Vydáno: 01. 11. 2022
Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 10. 01. 2022
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2019-2020 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021, dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2020-2021 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019, dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(2)
Vydáno: 26. 01. 2021
Právní předpisy, formuláře, metodické materiály zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
Vydáno: 08. 04. 2020