Školní družina - strana 2

 • Článek
V první části našeho miniseriálu jsme se zabývali potřebným časem pro nerušenou činnost školní družiny. V dnešní části se k němu ještě vrátíme, ale zaměříme se hlavně na další otázku: Kde prostor pro nerušenou činnost vzít?
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Článek je zacílen na popis očekávané novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 74/2005 Sb.")1), která je spojena s datem 1. 1. 2024 a činností školních družin a školních klubů zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Dále nastiňuje konkrétní postupy ředitele navazující na očekávanou novelu.
V naší škole, jejímž zřizovatelem je město, máme školní družinu. Vybíráme od rodičů školné ve výši 800 Kč na žáka. Které náklady lze hradit z tohoto vybíraného školného? Vychovatelky přišly s požadavkem na pořízení kopírky, školení pro vychovatelky.
Vydáno: 20. 09. 2023
 • Článek
Už řadu let pořádá naše školní družina akci pod názvem "Blešák - prodej, výměna a koupě zboží všeho druhu". Letos jsme se rozhodli pojmout tuto jednorázovou aktivitu jako promyšlený projekt, který je zaměřený na finanční gramotnost.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Prázdniny jsou opět tady a naše prázdninové tvoření s dětmi bude samozřejmě hravé, barevné a rozmanité. Nechte se inspirovat letní tematikou! A co budeme potřebovat? LÉTAJÍCÍ BALÓN Budeme potřebovat:...
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Konec školního roku už pomalu klepe na dveře a spolu s ním přicházejí na řadu školní výlety, školy v přírodě a také přípravy na letní dovolenou. Dopravním prostředkem je v takových případech často autobus, a protože jsou cesty někdy dlouhé, chtějí se děti nějak zabavit.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Cílem naší školní družiny je poskytnout dětem kvalitní zájmové vzdělávání, širokou nabídku aktivit s využitím nejnovějších trendů, rozvíjet u dětí nejrůznější klíčové kompetence, vytvářet vhodné prostředí pro jejich naplňování, poskytnout zajímavé možnosti využití volného času, prezentovat naši činnost na veřejnosti a vlastní zkušenosti ověřené v praxi poskytovat ostatním zařízením pracujícím se stejnou věkovou skupinou.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
V únoru navštívili naši školu paní Inka Rybářová s klaunem Rybičkou. V pořadu pro školní družinu a školní klub byl realizován Karneval - zábavná hudební show s prvky společenského chování a etické výchovy.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Příspěvek je miniinspirací pro využití loutek či běžných předmětů proměněných v loutky ve školní družině. Hra s loutkami nemusí být jen zábava či výtvarná a rukodělná aktivita, ale také hravý a zároveň účinný prostředek, jak s dětmi nastavovat pravidla, postavit se svým strachům či ventilovat agresi. Hra s loutkou rozvíjí fantazii a posiluje aktivní zábavu.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Není to tak dávno, co jsme v dubnu slavili svátky Velikonoc... a příští rok se na ně můžeme opět těšit. Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku, proto jsou svátky Velikonoc pohyblivé a vychází vždy na jiné datum.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Školní družina je důležitou součástí pedagogického procesu. Věřím, že tuto skutečnost už nikdo nezpochybňuje (snad kromě současné debaty o přidání peněz pedagogům - učitelům), ale určitě je dobré občas si to připomenout. Pojďme se tedy v dnešním článku nejen podívat, jakým skvělým místem školní družina je, ale následující argumenty využít třeba i pro navýšení kapacity nebo jako podklady pro výroční zprávu.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Změny za období duben-květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. školení a konzultační služby ve školství, www.monikapuskinova.cz Informace České školní inspekce Zdroj: www.csicr.cz Tematická zpráva - Tělesná zdatnost žáků...
 • Článek
Dnes vám opět nabídnu pár nápadů na májové kreativní tvoření s dětmi. I tento rok bych se ráda, alespoň na malou chvíli, věnovala druhé květnové neděli, kdy slavíme Den matek, ten letos vychází na 14. květen. Pojďte se dnes společně s dětmi inspirovat snadnými nápady na výrobky, které si vyrobíme. Jaké to budou a co na ně budeme potřebovat?
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Jaro už je cítit ve vzduchu a s ním přichází i nová radost a energie. Pro děti je jaro fascinující období plné nových podnětů a teplejší počasí doslova láká ven k pozorování přírody, ale také k venkovním aktivitám. Pobyt venku si můžeme zpestřit třeba Hejblíkovic písničkou, která je pro jarní čas jako stvořená a nabízí dětem prostor pro vlastní vyjádření a možnost popustit uzdu fantazii.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Jednoho dne jsme se rozhodli využít nepotřebné krabice, které se hromadily ve školní jídelně. A zjistili jsme, že lze vyrobit nejen zajímavé věci, ale že jde s krabicemi hrát i různé hry. Kromě krabic z jídelny jsme přidali i kulaté krabičky od sýrů, menší krabičky od léků a také krabičky od zápalek a kancelářských papírů. Užili jsme si týden plný zábavy a naše aktivity a nápady nejsou zcela jistě u konce.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Družina je sice součástí školy, ale není zaměřená ani na výkon ani není povinná. Slouží rodičům mladších žáků, aby netrávili odpoledne sami doma nebo se někde bezcílně netoulali, než oni přijdou z práce. Je pravda, že v družině neočekáváme takové soustředěné ticho jako při vyučování, děti si musejí trochu odpočinout, pobavit se, vydovádět. Při hře představuje alespoň minimální hluk integrální součást, ale když v místnosti přesáhne určitou míru, může pro některé děti výrazně zesilovat nepohodu i při hře.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Uvažuji o zavedení měsíčních plateb za družinu, nyní u nás po dohodě se zřizovatelem žáci, resp. rodiče za družinu nic neplatí. Podle čeho bych měla stanovit výši? V okolí se výše v družinách liší. Je to od 50 Kč až po 250 Kč za měsíc.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Informace MŠMT Zdroj: www.msmt.cz Ve Věstníku 2/2023 jsou uvedeny informace o Finančních prostředcích stanovených ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem...