Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme základní škola a zřizovatelem je město. Musíme mít dohody o provedení práce na zájmové kroužky, nebo stačí odměna do výplaty? Rodiče dětí tyto kroužky hradí.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování vychovatelů do platových tříd
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zařazování do platových tříd - metodik pro vzdělávání; lektor-instruktor
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování

Poradna

Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Snížení úplaty za školní družinu
Odměna z DPP (vedení kroužku) hrazená z OON
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Školní kroužek - kvalifikační předpoklady vedoucího
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání