Bezpečnost v kyberprostoru

  • Článek
V kyberprostoru číhá na každého z nás spousta nástrah. Jste si jistí, že vaši studenti dokážou rozeznat podvodné e-maily nebo SMS? A pokud ano, vědí, jak při jejich obdržení správně postupovat? Kyberhra, vyvinutá Českou bankovní asociací, je to může naučit.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Jedním z pilířů kybernetické bezpečnosti České republiky, jehož stabilitu pomáhá zajišťovat také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), je budování odolné společnosti, která dokáže čelit negativním vlivům internetu.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
V posledních měsících se do legislativního procesu začíná intenzivně zapojovat nový aktér – veřejné mínění. A jeho vliv se dynamicky rozvíjí. Zatímco donedávna působil jen jako faktor ovlivňující rozsah připravovaných změn, nově začíná působit i u norem již platných, leč s odloženou účinností.
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Začínáme si pomalu zvykat, že se občas doslechneme o nepříjemném hackerském útoku na nemocnice, firmy, státní orgány nebo jiné organizace. A co prostředí našich škol?
Vydáno: 22. 11. 2022
  • Článek
Moderní technologie jsou všude kolem nás. Dnes představují již nedílnou součást našich životů a většina z nás si bez mobilního telefonu, počítače či internetu pravděpodobně nedokáže představit ani jediný den. Po mnoha stránkách nám tyto technologie usnadňují život. Mohou nám ho ale také pořádně znepříjemnit, a to tehdy, pokud nebudeme dodržovat zásady kyberbezpečnosti.
Vydáno: 22. 11. 2022
  • Článek
Již několik let mám možnost působit jako školní psycholožka v jedné „tradiční“, středně velké základní škole. Na základě této zkušenosti se nebojím konstatovat, že poslední dva roky byly opravdu náročné, ale zároveň také poučné. Ukázalo se, že školy jsou instituce, které se poměrně rychle adaptují na nové situace, a jejich zaměstnanci si zvládli osvojit dovednosti a postupy, které potřebovali k distanční výuce. Budu-li se na pandemii dívat s růžovými brýlemi na nose, tak musím konstatovat, že právě díky pandemii se v krátké době zvedla digitální gramotnost učitelů. Využívání digitálních výukových platforem, aplikace typu Kahoot, prezentace na sociálních sítích apod. nejsou ve školních třídách žádnou výjimkou ani v současném postpandemickém období. Musím ovšem také poznamenat, že digitální technologie nejsou pouze výukovým prostředkem a prostředím, ale mohou být také polem pro nežádoucí rizikové chování.
Vydáno: 23. 08. 2022
Školní web není holubník. Zákony mu stanovují pravidla, která musí respektovat, aby se na webu cítil pohodlně jakýkoliv návštěvník.
Vydáno: 29. 06. 2022
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období březen 2021
Vydáno: 01. 03. 2021
Online vzdělávání se dnes již stalo nedílnou součástí školní praxe, ať už v jakékoli formě. Většina škola začala obratem řešit technologické předpoklady, organizační řešení a opravdu jen v několika málo případech zbylo trochu času na správné nastavení všech služeb v závislosti na platné legislativě. Podívejme se na některé z nich trochu blíže. MŠMT zveřejnilo manuál k online vzdělávání (https://www.msmt.cz/file/53583_1_1/), ale ani v tomto materiálu nejsou vydefinovány podmínky, které by měly být definovány ve vazbě na nařízení GDPR a zákon č. 110/2019 Sb.
Vydáno: 14. 02. 2021
Mnozí učitelé již dnes zcela běžně využívají služební mail jako jednu z efektivních cest komunikace se zákonnými zástupci. Pro mnohé z nich se však společným využíváním takový e-mail stává „napůl“ soukromým, zvláště pokud mají nastaven i jeho příjem v soukromém či služebním telefonu. A právě taková situace je velmi často typickým místem, kde začíná sofistikovaný spear phishing.
Vydáno: 27. 01. 2021
Pro řešení agendy v rámci školy používáme informační systémy, např. systém Bakaláři, spisovou službu, elektronickou poštu, ekonomický systém atd. Dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech (dále jen „vyhláška o významných informačních systémech“) má škola povinnost vytvořit seznam všech informačních systémů, které používá a provést posouzení podle kritérií v ní uvedených. Tato vyhláška je k 1. 1. 2021 novelizována a posouzení naplnění jejích kritérií bych tak měl provést znovu. První posouzení mělo být provedeno v roce 2015.
Vydáno: 11. 01. 2021
Distanční výuka přinesla nové výzvy, kterým učitelé často čelí. Také ale přinesla do základních škol finance na pořízení nových notebooků a tabletů. A jelikož nejčastějším operačním systémem ve školách je Windows 10, v tomto textu se podíváme na nástroje a služby, které mohou v rámci tohoto systému učitelům usnadnit práci nebo přinést nové možnosti výuky.
Vydáno: 09. 12. 2020
Přechodem výuky do online světa se začaly množit případy narušování výuky ze strany různých osob, které získaly přístup do virtuální místnosti, kde výuka probíhá. Způsob, kterým výuku následně ruší, bývá mnohdy vulgární, urážlivý a nemístný. Vyrušování si tito internetoví trollové rovněž nahrávají a následně záznamy umisťuji na sociální sítě či jiné platformy pro sdílení obsahu. Tímto jednáním se útočník může dopustit trestného činu.
Vydáno: 03. 11. 2020
Průvodce po sociálních sítích od Zvol si info: Jak fungují a na co dát pozor?
Vydáno: 08. 01. 2020
Pro nejmenovaného, byť konkrétního obyvatele Frýdku-Místku muselo být velkým překvapením, když byl letos v dubnu obviněn za výrok „Tam by sednul granát jak pr..l na prkýnko“, který adresoval teplickým prvňáčkům ze ZŠ Plynární. Pravděpodobně byla udivená i žena z Tachova, která se k diskusi pod fotografií romských, arabských a asijských dětí připojila a v červenci proti ní bylo zahájeno policejní stíhání. Internetová anonymita a domnělá vzdálenost totiž uvolňují stavidla nenávisti a umožňují diskutujícím projevit se tak, jak by si v offline prostředí nikdy nedovolili. Pokud to nevědí dospělí, není těžké se dovtípit, že stejně ztracené budou i děti. Jim sice trestní stíhání nehrozí, ale neznamená to, že bychom se neměli zajímat o jejich projevy v digitálním prostředí.
Vydáno: 01. 10. 2018
V červnovém vydání časopisu Řízení školy (ročník 2018) vyšlo několik podnětných článků k "mediálnímu vzdělávání". Jejich shrnutí naleznete v této Pracovní situaci a v přiloženém PDF souboru. Nesnažme se zastavit digitální revoluci sentimentem ke starým médiím a respektujme mediální kulturu rodičů RVP pro mediální výchovu zestárly, učitel by měl proto sám vyhledávat nová témata a ta pak řešit ve výuce Vzdělávací systém potřebuje řádnou aktualizaci Učíme děti, jak nad problémem přemýšlet, ne co si o něm myslet Malý průvodce informační džunglí hoaxů a konspirací Ukážeme, co je datový stín Není nutné témata mediální výchovy do výuky tlačit násilím, lze je včlenit organicky Od Vybydlova k rezidentsví aneb Uvědomělý život v mediálním světě Na základní škole kombinujeme mediální výchovu s informatikou
Vydáno: 01. 07. 2018
Protože si myslí, že jsou lepší než děti, ale nejsou. Tak by se dala stručně shrnout odpověď na otázku, proč tolik lidí uvěřilo naprosté pitomosti. A protože neví, že na sociálních sítích je nutné vše ověřovat a informace je nutné kriticky hodnotit.
Vydáno: 18. 04. 2018
Přiblížení jednohojedno z možných rizik, která mohou být důsledkem nedostatečného zabezpečení.
Vydáno: 30. 10. 2017
Znáte to, studenti a žáci si dnes zvykli být neustále online – Facebook, Instagram a další sociální sítě prohlížejí takřka neustále, vyhledávají si informace na Googlu či Seznamu, mohou si rozšířit znalosti na Wikipedii a sledují videa na YouTube. Vzestup digitálních technologií se promítá také do vzdělávání. Vy jako učitel můžete hodinu doplnit zajímavým videem, rychle najít dodatečné informace a především zapojit studenty interaktivním způsobem do výuky. Právě pro tyto i další požadavky může být řešením Wi-Fi síť. S jejím zavedením do školy ale přichází mnoho otázek: Jak zabránit tomu, aby se studenti místo probírané látky věnovali chatování s kamarády? Jak zamezit zneužití Wi-Fi sítě? Jak zajistit, aby nenastávaly výpadky? Výběr sítě se tak může stát skutečným oříškem.
Vydáno: 02. 08. 2017
V České republice se již snad nenachází škola, která by neměla vlastní webové stránky. Jejich úroveň je různá a stejně tak jsou různé technické znalosti a možnosti jejich provozovatelů. Neznalost hrozeb, které jsou spojeny s provozováním webových stránek, může vést nejen k napadení a modifikování stránek samotných, ale také k šíření škodlivých kódů, a to ke všem, kdo dané stránky navštíví. V konečném důsledku může být ohrožena i celá síťová infrastruktura školy.
Vydáno: 02. 08. 2017