Ředitel/ka jako bezpečnostní kybernetická hrozba?

Vydáno: 4 minuty čtení

Já vím, je to ne zrovna uctivý titulek, není však myšlen nijak negativně. Ve své praxi pověřence a lektora procházím celou řadu škol, a protože si docela potrpím na různorodé sice nevalidní, ale přeci jen sumáře, všímám si, že se v diskuzích občas ukazuje, jak i vedoucí pracovník může být, z mnoha důvodů, pro bezpečnostní systém instituce rizikem . Nijak zvlášť jsem ale taková zjištění od těch obecných neodděloval, protože mi v obecné prevenci kybernetické bezpečnosti nepřišla až tak důležitá.

Ředitel/ka jako bezpečnostní kybernetická hrozba?
Ing.
Milan
Hausner
byvaly reditel ZS Lupacova, lektor a poradce

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Jak fungují sociální sítě
Proč se tolik chytrých lidí nachytalo na BFF?
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Defacement webových stránek
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Narušování online výuky
Windows 10 pro učitele
Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Na co se zaměřit při výběru školní Wi-Fi?
Kdy mohu ve škole používat ChatGPT?
Jak zadat školní web
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním

Poradna

Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost