Komunikace se zákonnými zástupci žáka

Rodiče jsou v zásadě oprávněni kritizovat výuku a polemizovat s výukovými metodami učitele. Nicméně v případě, kdy je jejich kritika smyšlená, může přicházet v úvahu jejich trestní odpovědnost.
Vydáno: 16. 02. 2023
  • Článek
Tzv. klasické třídní schůzky1) jsou v hovorech na Lince pro rodinu a školu 116 000 tématem, které je obvykle zmíněno jen okrajově. A jak už z povahy naší práce plyne, málokdy z nich volající odcházel ne snad nadšen, ale aspoň s pocitem, že byl ve škole vítán a s obnovenou důvěrou, že si pro své dítě vybral dobrou školu. Co může škola udělat, aby takových rodičů bylo více?
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
Školství směřuje svou úrovní i svými prohlášeními a požadavky na alespoň průměrně vzdělané a kultivované rodiče. Jenže takových je jen část, byť možná větší. Co s těmi ostatními, jejichž obzor i zájem, alespoň pokud jde o vzdělání a výchovu dětí, jsou poměrně nízké. Přitom školství jejich spolupráci při edukaci dětí rovněž zcela nezbytně potřebuje. Určitě ještě víc než u rodičů, kteří se o rozvoj svého dítěte zajímají a věnují mu množství energie i času. Víme dobře, že dítě docela přiměřeně odráží sociokulturní úroveň rodičů.
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Mezi rodiči dětí často dochází ke sporům, a to bez ohledu na to, zda v danou chvíli probíhá rozvod/rozchod, jsou již rozvedeni nebo stále žijí spolu. Tyto spory se pak obvykle dotýkají i jejich dítěte či dětí a následně se přenášejí na půdu školy, která je tím do konfliktu zatahována.
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Mezi rodiči dětí často dochází ke sporům, a to bez ohledu na to, zda v danou chvíli probíhá rozvod/rozchod, jsou již rozvedeni nebo stále žijí spolu. Tyto spory se pak obvykle dotýkají i jejich dítěte či dětí a následně se přenášejí na půdu školy, která je tím do konfliktu zatahována.
Vydáno: 22. 11. 2022
  • Článek
Třídní schůzky představují tradiční interakci a důležitý komunikační kanál mezi školou a rodiči. Co je však pojmout trochu netradičně? I z třídních schůzek totiž můžete vykouzlit příjemné příležitosti k utužení vztahů a spolupráce s rodiči, co se vzdělávání dětí týká. Nechte se inspirovat konceptem Roberta Čapka nebo praxí ze škol, které se rozhodly zavést nové pojetí.
Vydáno: 16. 11. 2022
  • Článek
Jedním z evergreenů, který se na Lince pro rodinu a školu 116 000 objevuje, jsou stížnosti a stesky rodičů na všemožná jednání na půdě školy. V tomto článku bych se s vámi proto ráda podělila o postřehy, proč tomu tak je, a nápady, které mohou rodičům návštěvu školy zpříjemnit a naladit je ke spolupráci se školou.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme ohroženým dětem překonávat problémy se školou a tak usilujeme o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci. Naši pedagogové navštěvují tyto děti pravidelně u nich doma, doučují je a pomáhají jim zvládat školní požadavky. Spolupracují také s jejich učiteli, aby intervence byly co nejúčinnější a pomoc ohroženým dětem byla komplexní.
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
Pro přijetí žáků do školní družiny používáme Přihlášku do školní družiny, jejíž součástí je i Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny. Jedná se mi o následující: "Zmocněnec a zmocnitel...
Vydáno: 23. 08. 2022