Aktuality

sledujte živě streamovanou debatu
Vydáno: Dnes
Téma konce patří k životu, v kontaktu s žáky přirozeně vyvstává a učitel by proto měl být připraven a osobnostně vybaven k diskusi o něm, znělo na neformálním setkání odborníků, které v listopadu 2022 uspořádala organizace Cesta domů. 
Vydáno: Dnes
Informovanost o rizicích užívání kratomu je stále nedostatečná. Do ambulancí psychiatrů a adiktologů tak přicházejí mladí lidé, ale i děti s rozvinutými syndromy závislosti
Vydáno: Dnes
V nových dvou podcastech Zapojme všechny s pracovnicemi obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou si moderátorka povídá o podpoře dětí, resp. rodin se sociálním znevýhodněním. Co přesně tento pojem znamená?
Vydáno: Dnes
Aktuální pohled na problematiku digitálního wellbeingu u dětí představila odborná konference, kterou uspořádal SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání). Konference se uskutečnila v rámci českého předsednictví v Radě EU pod záštitou MŠMT. Problematiku digitálního wellbeingu si Česká republika pro své předsednictví zvolila jako prioritu v oblasti vzdělávání, přičemž právě včera k tomuto tématu schválila strategický dokument Rada EU, které v Bruselu předsedal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. 
Vydáno: Dnes
Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům. 
Vydáno: Dnes
MŠMT pracuje na návrhu implementačního dokumentu Strategie 2030+ na druhé realizační období, který jednoznačně stanoví úkoly a cíle, kam se české školství vydá v letech 2023 až 2027. Tímto dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.
Vydáno: 28. 11. 2022
na všech krajských pracovištích NPI ČR už 6. 12.
Vydáno: 28. 11. 2022
„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť…zkrátka celé „vesnice“.
Vydáno: 25. 11. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo kontrolu hospodaření Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Tu vedení resortu nařídilo v době, kdy byla zveřejněna zjištění kontroly ministerstva financí, která odhalila nedostatky v řízení organizace. I tato zjištění vedla v květnu k odvolání ředitelky organizace. Kontrola MŠMT řadu zjištění resortu financí poukazujících na chyby v hospodaření potvrdila. Ministerstvo vyhodnocuje další postup nezbytný k nápravě zjištěných pochybení. 
Vydáno: 25. 11. 2022
Dnes o půlnoci se uzavře celostátní finále mezinárodní soutěže v učení cizích slovíček pro školy s názvem Jazykový WocaBee šampionát. Soutěž probíhá výhradně online v aplikaci pro učení slovíček WocaBee. Do čtvrtého ročníku šampionátu se zapojilo rekordních více než 90 000 žáků a soutěží v něm třídy ze základních a středních škol z celé České republiky. Vítězná třída získá zajímavé věcné ceny, jakož i hlavní výhru pro svou školu – 60 tisíc Kč na modernizaci vyučování. Zároveň už příští týden bude reprezentovat Českou republiku v závěrečném česko-slovenském finále soutěže.
Vydáno: 24. 11. 2022
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Talent na školách, Mezinárodní konferenci o práci s nadanými žáky v ČR a zahraničí, která se koná dne 1. 12. 2022 od 13:00 do 19:30 hod. v Podnikatelském a inovačním centru HMP (Škodův Palác, Charvátova 6, 110 00 Praha 1). 
Vydáno: 24. 11. 2022
Řešíte stížnosti a raději byste jim předcházeli? Návod i praktické příklady nabízí inovovaný dokument ČŠI.
Vydáno: 22. 11. 2022
V současné době běží na www.hithit.com kampaň, která rozhodne o vydání, nebo také nevydání knihy vyprávějící kouzelný příběh plný nadpřirozených bytostí, jejich patronů, lásky i přátelství.... My samozřejmě z celého srdce doufáme v první variantu.
Vydáno: 17. 11. 2022
Čtenářskou gramotnost žáků ostravských škol rozvinou tzv. Drama dílny. Město Ostrava získalo dotaci Ministerstva kultury České republiky k podpoře kreativního učení ve výši 184 000 korun. Děti se hrou a prostřednictvím zážitků zapojí do výukového procesu literární dílny, která účastníkům přiblíží zajímavým způsobem čtení. Od listopadu 2022 do června příštího roku absolvuje na pět set dětí z ostravských škol interaktivní výuku, při které je lektoři spolku THeatr ludem metodami dramatické výchovy a prostřednictvím aktivního zapojení seznámí s literárním světem. Drama dílny se uskuteční na pěti základních školách v Ostravě.
Vydáno: 16. 11. 2022
JSNS nabízí lekce využitelné ve více předmětech.
Vydáno: 16. 11. 2022
Ve středu 23. listopadu 2022 od 17 hodin se v Obřadním sále radnice MČ Prahy 12 uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který přibližuje vzpomínky pamětníků z Prahy 12, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky. Projekt organizuje společnost Post Bellum za podpory městské části Praha 12.
Vydáno: 16. 11. 2022
Studium na zahraničních univerzitách je snem mnoha talentovaných studentů, často je však odrazují vysoké náklady, které jsou se studiem za hranicemi spojeny. Stipendium nabízí dobré řešení, jak se nevzdat svého snu, a studium v zahraničí si moci dovolit bez nutnosti zadlužení. Nadace Bakala Foundation právě otevírá 14. ročník svého stipendijního programu Scholarship, který poskytuje pomoc s pokrytím nákladů zájemcům o studium bakalářských a magisterských oborů v zahraničí.
Vydáno: 16. 11. 2022
ČOSIV spolu s dalšími organizacemi a fyzickými osobami vyjadřuje Stanovisko k návrhu státního rozpočtu v souvislosti se zajištěním financování asistentů pedagoga.
Vydáno: 15. 11. 2022
Psychické potíže mezi žáky základních a středních škol nejsou dnes ničím výjimečným. Řada z nich se potýká s problémy v osobním či rodinném životě. Uplynulé dva roky v souvislosti s pandemií covid-19 či válkou na Ukrajině psychické pohodě napříč společností také nepřispěly. Tyto obtíže či jen určitá nepohoda se mohou projevit i během školního vyučování, kde si s jejich projevy pedagogové, asistenti pedagoga a další zúčastnění pracovníci musí poradit.
Vydáno: 15. 11. 2022