Aktuality

Finálová Celostátní přehlídka a vyhodnocení nejlepších středoškolských prací v rámci soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) proběhne ve dnech 21. – 23. června v Pardubicích. Závěrečné obhajoby studentských prací z 18 vědních oborů mohou zájemci z řad široké veřejnosti navštívit v sídle SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků bude v aule Univerzity Pardubice.
Vydáno: Dnes
Národní zpráva ČŠI
Vydáno: Dnes
MŠMT vydává seznam jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2025 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona.
Vydáno: Dnes
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo analýzu přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25 od uchazečů, kteří se hlásili odjinud než ze základní školy. Ze středních škol, zejména z prvních a třetích ročníků, se na střední školu znovu hlásilo 18 %, tedy necelá pětina z celkového počtu žáků hlásících se na SŠ. Přes 82 % uchazečů se hlásilo ze základních škol.
Vydáno: Včera
Doučování realizované v rámci Národního plánu obnovy. 
Vydáno: Včera
Vysvědčení představuje pro mnoho školáků i jejich rodiče stres a napjaté nervy. V Centru LOCIKA připravili proto balíček infografik s tipy pro děti i jejich rodiče.
Vydáno: Včera
Na období září–prosinec 2024 (Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí)
Vydáno: Včera
Centrum LOCIKA dětem nabízí možnost anonymního chatování s krizovými interventy.
Vydáno: 17. 06. 2024
Sedmý ročník konference Ministerstva práce a sociálních věcí
Vydáno: 17. 06. 2024
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek dnes na konferenci Česko na křižovatce 2 připomněl potřebné změny ve školství. Mezi hlavní výzvy patří revize oborové soustavy středních škol, která se připravuje ve spolupráci se zaměstnavateli a která navazuje na revizí RVP pro předškolní a základní vzdělávání. Úpravy se dotknou i financování vysokých škol, které se musí připravit na příliv populačně silných ročníků. 
Vydáno: 15. 06. 2024
Epilepsie, cukrovka nebo alergie. Učitelé se leckdy bojí pomáhat žákům se zdravotními problémy. Jasnější pravidla pro zdravotní podporu teď vznikají i díky výzkumu ombudsmana.
Vydáno: 14. 06. 2024
Detailní popisy procesů a vzorové dokumenty, včetně usnesení zastupitelstva, smlouvy svazku obcí, zřizovací listiny a vyhlášky o spádovém obvodu.
Vydáno: 14. 06. 2024
Přijďte v červnu nebo v září se svými žáky do Institutu Paměti národa
Vydáno: 14. 06. 2024
Edice knih pro zvídavé
Vydáno: 14. 06. 2024
MŠMT zveřejnilo podrobnou analýzu přihlášek do druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Celková volná kapacita pro uchazeče z devátých ročníků do denní formy studia na středních školách je vyšší o 15 682 míst. Většina těchto uchazečů si, stejně jako v prvním kole, podala tři přihlášky, a to ve stejném kraji, ve kterém mají trvalé bydliště.
Vydáno: 13. 06. 2024
Inspirace ze škol a pro školy
Vydáno: 12. 06. 2024
Přesně 2 hodiny a 4 minuty. Tolik času tráví průměrně české dítě denně venku. U předškoláků je to více, nicméně s rostoucím věkem doba pobytu venku klesá. Prodlužuje se naopak čas, který školáci tráví online.
Vydáno: 12. 06. 2024
Financování školy ze státního rozpočtu ve školním roce 2024/2025