Datové schránky

Ministerstvo vnitra k 1. červenci 2017 rozšíří okruh subjektů, kterým zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. 
Vydáno: 16. 02. 2017
Školy mají na výběr ze dvou způsobů elektronické komunikace, buď datovou schránkou, nebo e-mailem za pomoci uznávaného elektronického podpisu. V případě e-mailové komunikace by to pro školy neměl být vůbec žádný problém, neboť elektronický podpis by už měly vlastnit od roku 2010, kdy Česká školní inspekce přišla s požadavkem zasílat záznam o úrazu elektronicky, včetně uznávaného elektronického podpisu. Co se týká komunikace prostřednictvím datové schránky, tak školy zapsané v obchodním rejstříku ji mají ze zákona zřízenou povinně. A jak musí postupovat škola, která si chce datovou schránku zřídit na žádost, si vysvětlíme na následujících řádcích.
Vydáno: 13. 03. 2014