Datové schránky pro školy

Vydáno:

Ministerstvo vnitra k 1. červenci 2017 rozšíří okruh subjektů, kterým zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. 

Související dokumenty

Zákony

300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Jak si zřídit a nastavit datovou schránku ve škole?
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Novela školského zákona
Kdy použít hlavičkový papír
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Mimořádné zápisy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny

Poradna

Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva
Zřizovatel
Platová třída 13