Datové schránky pro školy

Vydáno:

Ministerstvo vnitra k 1. červenci 2017 rozšíří okruh subjektů, kterým zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak si zřídit a nastavit datovou schránku ve škole?
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Novela školského zákona
Kdy použít hlavičkový papír
Co je to whistleblowing?
Školský zákon a jeho vyhlášky
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Školský rejstřík

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva

Zákony

300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek