Škola jako jedna ze smluvních stran nájemní smlouvy

Vydáno: 12. 06. 2014
Podle § 2302 odst. 2 občanského zákoníku platí následující pravidlo: Jedná-li se o nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, ani provozování podnikatelské činnosti ve smyslu odstavce 1, použijí se obecná ustanovení o nájmu.
Vydáno: 12. 06. 2014