Nájem prostoru (místnosti), jehož účelem není bydlení ani provozování podnikatelské činnosti

Podle § 2302 odst. 2 občanského zákoníku platí následující pravidlo: Jedná-li se o nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, ani provozování podnikatelské činnosti ve smyslu odstavce 1, použijí se obecná ustanovení o nájmu.