Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Vydáno: 6 minut čtení

Změny za období květen 2023

PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Sbírka zákonů
Zdroj: www.mvcr.cz
Částka 56/2023 Sbírky zákonů
Účinnost od 20. 4. 2023
Na základě uvedené nove

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
101/2022 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
250/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
102/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Narušování online výuky
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek

Poradna

Jmenování ředitele
Zveřejňování fotografií
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky