Výtvarné zpracování témat Velikonoc a křížové cesty jako inspirace pro aktivity s dětmi

Vydáno: 7 minut čtení

Není to tak dávno, co jsme v dubnu slavili svátky Velikonoc... a příští rok se na ně můžeme opět těšit. Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku, proto jsou svátky Velikonoc pohyblivé a vychází vždy na jiné datum.

Výtvarné zpracování témat Velikonoc a křížové cesty jako inspirace pro aktivity s dětmi
akad. mal.
Táňa
Svatošová
akademická malířka, www.tanart.cz
Pro někoho se jedná pouze o pár dnů volna navíc, pro někoho jsou to jednoduše svátky jara, ale také se jedná o událost, která je tradičně spojována s křížovou cestou. Křížová cesta připomíná 14 nebo 15 událostí, tzv. zastavení z posledního dne Ježíše Krista. Každé zastavení nese svůj přesný název vyjadřující událost, která se odehrála. Někdy se křížová cesta nazývá také kalvárie, podle jejího cíle, kopce Kalvárie

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Začínající učitelé
Spolupráce pedagogických pracovníků
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Školní družina a školní klub v církevní škole
Snížení úplaty za školní družinu