Školní družina - strana 4

 • Článek
Dnes jsem si pro vás připravila tři tipy na podzimní tvoření s dětmi. Využijte krás podzimu a zajděte s dětmi na procházku a nasbírejte barevné listy, protože čeho je na podzim opravdu dost, je listí. Nasbírejte listí různých barev, tvarů, velikostí, ze kterých vyrobíme společně s dětmi zvířátka. Také si vyrobíme "zamrzlý" obrázek a k tomu všemu svůj vlastní "vintage" papír, do kterého děti můžou na Vánoce balit dárečky, které vytvořily pro rodiče a kamarády.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Děti si myslí, že ano. A vlastně proč ne, dětská fantazie nezná hranic. Jak by asi vypadal medvěd při hře na elektrickou kytaru, nám děti ukázaly při jednom vystoupení. Poté, co skončila písnička Medvíďata v naší ZOO, jsme se jich ptali, co by tak ti medvědi mohli ještě dělat. Odpověď přišla obratem: přeci plavat a hrát na elektrickou kytaru.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Pokud máte možnost vytvořit v družině tandem s kolegyní nebo kolegou, je skvělé se do toho pustit. Každý máme své silné a slabé stránky a je fajn, když vás kolega povzbudí a vyzdvihne vaše silné stránky, a naopak doplní vaše slabé stránky. Je to oboustranně výhodné a nejvíce si z těchto společných aktivit odnesou zúčastněné děti. Paní vychovatelka už může být okoukaná a s novou tváří přijde do družiny i nová energie. V příspěvku nabízím pro inspiraci několik aktivit ze společného tandemu, který jsme zaměřili na hudebně dramatické aktivity.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Díky dětem ze školních družin a klubů vznikl družinový kalendář. Opět jedna ze společných akcí, které pořádají paní vychovatelky z našeho města Chomutova.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Jak se věci dostanou do obchodů a kde vlastně vznikají? Tohle si mohli vyzkoušet dospělí i děti ve školní družině. Zjistili, jaká je důležitost lidské práce i času, a zažili radost a hrdost z vlastního díla. Zároveň si vyzkoušeli práci s netradičními materiály, kterými byly dřevo a plst.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
V tvořivé hře dáváme dětem prostor pro volnou tvorbu, podněty k poznávání různých materiálů a podporu v budování bezpečných návyků při práci s nástroji. Neděláme práci za děti, učíme se chybou a dáváme dětem tolik času, kolik pro své nápady potřebují. Zaměřujeme se na proces tvorby, ne na výsledný výrobek podle vzorů, necháváme děti si tvoření prožít a získávat zkušenosti. Nebereme dětem hotové výrobky, necháváme jim je na hraní, aby je mohly rovnou používat a zapojit do své hry.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
"Ve hře dítě vždy překračuje svůj věk, překračuje své běžné chování. Ve hře se dítě chová, jako by samo sebe o hlavu přerostlo." Citát Lva Vygotského je úvodem knihy "Svobodná hra", kterou na základě mnoha vlastních zkušeností napsali manželé Justina a Petr Danišovi. Kniha, kterou Justina doplňuje velmi zajímavými semináři na totožné téma, je erudovanou inspirací a zároveň jakýmsi mottem, že bychom na význam hry neměli zapomínat.
Vydáno: 18. 10. 2022
 • Článek
Krize ve školní družině... Určitě ji nechceme, ale přesto se tu může objevit - stejně jako kdekoliv jinde. Krize totiž byly, jsou a určitě i budou. Rozhodně to není věc příjemná, na druhou stranu je zvládnutelná. A dokonce ji lze brát jako příležitost. Nevěříte? Pojďme se na to v dnešním článku podívat.
 • Článek
U každého zaměstnance může vzniknout potřeba nechat se vyšetřit u lékaře. V dnešním článku vysvětlím, jaké nároky zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře vznikají.
Vydáno: 18. 10. 2022
Vydáno: 01. 11. 2023
 • Článek
Již třetím rokem funguje při družině ZŠ Velké Popovice Badatelský klub, jehož smyslem je poznávání přírody a pobyt v ní.
 • Článek
Znáte německé písničky pro děti, tzv. Kreisspiele? Jejich princip je pořád stejný: jednoduchost, jasná struktura, opakování a učení prožitkem - ať už prostřednictvím pohybu, nebo gesta spojeného s významem slova. Tyto písničky jsem často v originále zpívala doma se svými dětmi. Když jsem pak začala vést kroužky pro předškoláky, pátrala jsem po podobných písničkách v češtině. Ke svému překvapení jsem zjistila, že jich moc není. Protože jsem překladatelka, zkusila jsem některé přeložit. Ačkoliv přeložit není úplně to správné slovo, spíš jsem na základě této inspirace začala skládat české verze. A měla jsem velkou radost, když hned při prvním "uvedení" v září 2014 měly velký úspěch u dětí i rodičů.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Muzeum města Mnichovo Hradiště sídlí ve druhém patře státního zámku v Mnichově Hradišti a v současnosti se neomezuje jen na sbírkovou a výstavní činnost, ale nabízí řadu programů i mimo muzeum.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Letošní prázdniny se jistě všem vydařily a nový školní rok je tady. Připravila jsem si pro vás tipy na první tvoření v tomto novém školním roce, které bude opět, jak jinak, hravé, barevné a rozmanité, ale tentokrát i sladké.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Seznámení a neformální poznávání se mezi sebou je jedna ze základních věcí, aby mohl vzniknout dobrý tým a vytvořily se dobré vztahy. Aktivity a hry na seznámení jsou vhodné nejen na začátku školního roku, ale i když do kolektivu přijde nové dítě nebo dospělý. Možná máte svoji zásobu seznamovacích aktivit, tak pojďme s příchodem září a při tvoření nových kolektivů oprášit ty staronové nebo se inspirovat, jak jednoduše pracovat s dětmi v družině, kde se mohou potkávat děti napříč ročníky či vstupovat noví účastníci.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Nový školní rok je tady a určitě všichni chceme, aby vše probíhalo v pohodě a bez problémů. Ale jak to udělat? Nastavit přísná pravidla? Nebo se naopak soustředit na pohodu vychovatelek a občas přimhouřit oko? A jak najít rovnováhu mezi oběma krajními variantami? Možná jste přesvědčené - v takovém případě vám trochu závidím - že všechno máte pod kontrolou a vaše péče o kolegyně je prostě skvělá. Ale co když... Pojďme se tedy na obě P - pravidla a pohodu - v dnešním článku podívat.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Na dvoudenním inspirativním semináři Družení 2022 se počátkem června v Praze sešlo 150 vychovatelů a vychovatelek školních družin a klubů z celého Česka. Seminář uspořádal Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).
 • Článek
Správné zařazení vychovatele školní družiny do platové třídy je problém, se kterým se potýká většina škol. V tomto článku vysvětlím, co je pro správné zařazení do platové třídy rozhodné a jak by měl zaměstnavatel při zařazení do platové třídy postupovat.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Cílem článku je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. Článek mapuje toto období optikou základních termínů, lhůt, důležitých standardních a nových činností školní družiny a školního klubu. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen "veřejné"), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze školních družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
 • Článek
Pro přijetí žáků do školní družiny používáme Přihlášku do školní družiny, jejíž součástí je i Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny. Jedná se mi o následující: "Zmocněnec a zmocnitel...
Vydáno: 23. 08. 2022