Právní předpisy a informace významné pro práci školních družin

Vydáno: 2 minuty čtení
Změny za období duben-květen 2023
PhDr. Mgr.
Monika

Související dokumenty

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Školní družina a kritéria ČŠI
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax

Poradna

Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Školní klub
Zřizovatel
Úplata za zájmové vzdělávání
Jmenování ředitele
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
GDPR
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce