Karneval v družině trochu jinak

Vydáno: 1 minuta čtení

V únoru navštívili naši školu paní Inka Rybářová s klaunem Rybičkou. V pořadu pro školní družinu a školní klub byl realizován Karneval - zábavná hudební show s prvky společenského chování a etické výchovy.

Karneval v družině trochu jinak
Hana
Hladká
školní družina, ZŠ Na Přík

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Začínající učitelé
Spolupráce pedagogických pracovníků
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Snížení úplaty za školní družinu