Hospodaření s FKSP od 1. 1. 2024

Peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál)

Související dokumenty

Pracovní situace

Příspěvek z FKSP na cenově zvýhodněné stravování
FKSP ve školství
Hospodaření s FKSP od roku 2024
FKSP po novele 2020
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Závodní stravování
Co je to whistleblowing?
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Předávací protokol
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Pracovní prostředí
Kvalifikační dohoda
Péče o zaměstnance

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Stravenkový paušál
Nárok na dotovanou stravu v době konání praxe
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
FKSP
FKSP
FKSP
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Dary z FKSP
Stravování české školní inspekce
Odpis zboží ze skladu
FKSP a Flexi passy
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
AG testy
Přiznání daru k prvnímu odchodu do starobního důchodu
Pronájem kávovaru z FKSP