Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace

Vůči odborové organizaci má zaměstnavatel řadu povinností (§ 108 zákoníku práce).

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Poučení žáků o BOZ
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Kolektivní smlouva
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
BOZP - přehled základní legislativy
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Pracovní úrazy
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Vzor kolektivní smlouvy
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
GDPR - pro školy
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Školní úrazy
Počítačová pracovna
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Co je to whistleblowing?

Poradna

FKSP
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Jednání ředitele s odborovou organizací a urážlivé výroky
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Doprava autobusem

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí