Hospitační vychytávky. 7. část - Kompetence

Vydáno: 6 minut čtení

Mohlo by se zdát, že jsme podrobně popsali vše, co dělá učitel ve vyučovací hodině. Jenže to není pravda, protože chybí ještě jedna důležitá věc, která se objevila v souvislosti s rámcovými a následně tedy i se školními vzdělávacími programy. A touto novinkou se staly kompetence, kterým věnujeme dnešní, šťastně sedmičkovou, část našeho seriálu.

Hospitační vychytávky
7. část – Kompetence
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha, lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání
Dříve se slovo
kompetence
ve školství nepoužívalo, postupně však pronikalo do manažerské literatury a začalo nahrazovat termíny znalost, dovednost, schopnost… Abychom si detailně přiblížili termín
kompetence
, použijme hierarchický model
kompetence
(Veteška, Tureckiová, 2008):