Pedagogický proces - strana 3

 • Článek
V minulých článcích jsme zmínili tzv. vysoce funkční prostředí a wellbeing. Chceme-li pomáhat žákům v rozvoji jejich základních kompetencí, musíme dbát na prostředí, ve kterém učení probíhá, a na okolnosti, za jakých probíhá. Ostatně je to i v zájmu vedení škol a učitelů, které má jejich práce přece také bavit. Vyšší pozornost byla wellbeingu a prostředí pro učení věnována v období pandemie. Ale zajímat bychom se o ně měli i bez krize. Toto téma můžeme očekávat jistě také v připravovaném RVP.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
V říjnu byli v rámci konference Zástupce v časech dobrých i zlých vyhlášeni letošní vítězové zlaté, stříbrné a bronzové karabiny. Dalším třem zástupcům byla udělena cena za mimořádný počin. Naše redakce se všemi oceněnými připravuje rozhovory, které budou postupně publikovány v Řízení školy. Jako první jsme vyzpovídali zlatou Mgr. Kateřinu Švajdovou. Ta je už čtrnáct let součástí vedení ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše v pražských Čakovicích.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Zřizovatelé škol v úspěšných vzdělávacích systémech vytvářejí podmínky k tomu, aby ředitelé škol mohli věnovat většinu svého času pedagogickému vedení. Bylo by něco podobného možné i u nás? Mohly by vybrané nepedagogické činnosti zajišťovat pro své školy například svazky obcí? V článku shrnujeme hlavní závěry studie Vysoké školy ekonomické v Praze, které naznačují, že by to mohl být inspirativní směr pro odbornou i politickou diskusi.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Stovky českých škol už vyzkoušely nějakou formu zahraničního partnerství. Naše základní škola v Litni se nechala zlákat na kontaktní seminář do Irska na téma inkluze, ovšem vývoj věcí nabral úplně jiný směr.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Působila jsem minulý školní rok jako učitelka chemie, biologie a přírodních věd na vyšším stupni Evropské školy (EŠ) v Bruselu III. Následující článek shrnuje především několik zásadních rozdílů v systému testování žáků v EŠ a v školách českých.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Čím silněji budou lidé cítit, že mají v práci vaši důvěru a že jim dáváte svobodu, tím lepších výkonů budou dosahovat a tím déle budou chtít zůstat ve vašem týmu. Vaši lidé jsou profesionálové, které si najímáte k realizaci své vize. Jsou kompetentní a kvalifikovaní a přejí si, aby se s nimi tak zacházelo. Určité množství řízení je samozřejmě nezbytné k tomu, aby lidé postupovali v souladu s cíli organizace, nicméně manažeři se musí naučit spoléhat na jejich schopnosti, jinak budou riskovat, že se se svými lidmi odcizí a udusí jejich talent. Šéfové, kteří příliš často nebo příliš extenzivně zasahují do práce svých podřízených, mají obvykle špatnou pověst i celkové výsledky.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Vidět na vlastní oči horké gejzíry, velryby a polární záři, zažít čtvero ročních období během jednoho odpoledne a navíc nahlédnout pod pokličku jednoho z nejzajímavějších školských systémů na světě? To všechno se díky programu Erasmus podařilo žákům a učitelům ze ZŠ Chraštice. Jak cesta probíhala a co všechno pro ni museli v Chrašticích udělat, vyprávějí zástupkyně ředitele Alena Váňová (AV) a koordinátorka projektu Ladislava Míková (LM).
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Co všechno vlastně znamená sociální inteligence? Jak to s ní vypadá mezi českými žáky a učiteli a jak ji na školách podpořit? O tom všem jsem se bavila s Mgr. Danielou Jezdinskou, zástupkyní ředitele základní školy, výchovnou poradkyní a lektorkou AKADEMIE Libchavy.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Chybí vám speciální pedagog nebo etoped? Trápí vás vysoká absence některých dětí a cítíte, že komunikace s rodiči vázne? Řešíte dluhy na stravném? Nejen v těchto případech vám může pomoci Platforma pro včasnou péči, která podporuje rodiny a děti ze znevýhodněného prostředí od narození do 8 let. Jednou z činností Platformy je i spolupráce s mateřskými školami – tak, aby byl pro všechny děti bez rozdílu zajištěn přístup k předškolnímu vzdělávání.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Lesní mateřské školy jsou již několik desetiletí úspěšně provozovány v Dánsku, Německu, Švédsku a v dalších zemích Evropy. Existují také ve Švýcarsku i Kanadě a své příznivce nachází tato myšlenka také v Japonsku. Na území České republiky se lesní školky začaly objevovat před více než 10 lety a po několikaletém vyjednávání Asociace lesních MŠ byl v roce 2016 do školského zákona zakotven paragraf s definicí lesní mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb.), kdy se lesní MŠ stala plnohodnotným druhem mateřské školy. Jak v současné době vypadá lesní mateřská škola? To se snažilo zjistit mapování Asociace lesních mateřských škol mezi jejími 150 členy, kterým položila 99 otázek pokrývajících širokou oblast jejich fungování.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Mezi rodiči dětí často dochází ke sporům, a to bez ohledu na to, zda v danou chvíli probíhá rozvod/rozchod, jsou již rozvedeni nebo stále žijí spolu. Tyto spory se pak obvykle dotýkají i jejich dítěte či dětí a následně se přenášejí na půdu školy, která je tím do konfliktu zatahována.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Abeceda – nejen manažerská, začíná písmenem A. V první části našeho seriálu jsme zvládli nejen A (analýza), ale také B (brainstorming/brainwriting), C (cíl nebo raději cesta) a D (důvěra). Dnes se zastavíme u dalších čtyř písmen abecedy a popíšeme si další nástroje využitelné v praxi ředitelky mateřské školy.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Dostala jsem příležitost seznámit se s knihou od německé novinářky Julie Leuze „Výchova vysoce citlivých dětí“. Při čtení knihy se mi zarámovaly zkušenosti s vlastními vysoce citlivými dětmi. Již od jejich narození jsem vnímala, že musím respektovat jejich potřeby. Byla to pro mě spíše intuitivní záležitost. A tak bych se ráda podělila se čtenáři o několik málo postřehů, které jsou pro výchovu vysoce citlivých dětí důležité.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Nejkrásnější čas vánoční je opět tady a děti Vánoce milují. Nejen proto, že na ně o Štědrém dnu čeká nadílka pod stromečkem, ale také kvůli úžasné vánoční náladě a atmosféře, která panuje všude kolem nás, doma, ve školce, škole i venku na ulici. A naším vánočním tvořením můžeme celou tu dokonalou atmosféru ještě vylepšit. S dětmi si vyrobíme vánoční dárečky pro rodiče, kamarády nebo paní učitelky, které předškolní děti zvládnou zcela hravě. Dnes budeme pracovat s hlínou, kterou nebudeme pálit v žádné peci, ale použijeme hlínu samoschnoucí.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Až budete přemýšlet, jakou písničku s dětmi nacvičit pro letošní vánoční besídku, můžete sáhnout po Hejblíkovic Dětské vánoční. Je vhodná pro menší děti i předškoláky, děti se ji snadno a rychle naučí, ale hlavně je bude náramně bavit. A nejen je, také jejich rodiče.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Nová kniha autorky Vladimíry Ottomanské mě zaujala svým neotřelým názvem – Svět objevů a vynálezů. V mateřských školách není zcela běžné věnovat se v rámci vzdělávací činnosti těmto tématům, avšak pro děti jsou jistě objevy a vynálezy lákavé a jejich zkoumání napínavé a zajímavé.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Schola Empirica dlouhodobě podporuje pedagogy MŠ v rozvoji socio-emočních dovedností dětí pomocí metodiky Dobrý začátek, jež vychází z principů amerického programu Incredible Years. Metodika Dobrý začátek má prokázané efektivní výsledky v podpoře inkluzivního přístupu v prostředí MŠ (podpora pochopení mezi učiteli, rodiči a dětmi, odstranění komunikačních bariér, rozvoj porozumění a tolerance, přijímání odlišností) a podpoře sociálních, emočních a kognitivních dovedností u předškolních dětí.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
Mateřská škola je jediným druhem školy a školského zařízení, kde se učitelé potkávají s rodiči dětí zpravidla 2x denně. Tato skutečnost vytváří podmínky pro úzkou a kvalitní oboustrannou spolupráci. Oblast této spolupráce je velká proměnná, každý rok se sejdou v mateřské škole jiní rodiče se svými specifickými možnostmi i motivací a záleží na ředitelích a učitelích každé konkrétní školy, jakými směry spolupráci s rodiči rozvinou. Prostřednictvím následujícího seriálu nabízíme inspiraci, jakým způsobem můžeme ke spolupráci využít různé profese a zájmy rodičů.
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
V minulých článcích jsme zmínili tzv. vysoce funkční prostředí a wellbeing. Pokud je cílem pomáhat žákům k rozvoji jejich základních kompetencí, musíme dbát i na prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá, a na to, za jakých okolností. Ostatně je to i v zájmu samotných učitelů, které má jejich práce bavit. Vyšší zájem o wellbeing a stav prostředí pro učení s sebou přinesly i minulé roky, poznamenané pandemií covidu.
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Vše začalo nápadem posunout nepoužívané knihy těm, pro které by byly znovu hodnotou. Prostředky získané prodejem odložených knih využili členové žákovského parlamentu Čápata ze Základní školy Dolní Žandov smysluplně.
Vydáno: 16. 11. 2022