Návštěva lékaře

Vydáno:

Je zcela nepochybné, že každý zaměstnanec občas potřebuje navštívit lékaře v pracovní době. Zaměstnavatelé nezřídka kdy na tuto potřebu reagují tím, že po zaměstnanci vyžadují zameškaný čas napracovat. Zaměstnanci netuší, zda je tento požadavek oprávněný či nikoli.

Související dokumenty

Pracovní situace

Práce přesčas
Co je to whistleblowing?
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Indispoziční volno
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Návštěva u lékaře
Platový výměr
Odborná kvalifikace pedagogů volného času

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci