Návštěva lékaře

Vydáno:

Je zcela nepochybné, že každý zaměstnanec občas potřebuje navštívit lékaře v pracovní době. Zaměstnavatelé nezřídka kdy na tuto potřebu reagují tím, že po zaměstnanci vyžadují zameškaný čas napracovat. Zaměstnanci netuší, zda je tento požadavek oprávněný či nikoli.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Pracovní situace

Práce přesčas
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Indispoziční volno
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Návštěva u lékaře
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Odborná kvalifikace pedagogů volného času

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny