Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Alkohol na pracovišti

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Úvazek školní jídelna
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Asistenční pes
Výpověď
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vzory