Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda

Poradna

Úvazek školní jídelna
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Asistenční pes
Výpověď
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
Výpověď
FKSP a očkování
Prezenční porady
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent