Konkrétní určení dovolené

Vydáno:

Vzhledem k tomu, že rozvrh dovolených není závazný, je ředitel školy (zaměstnavatel) povinen podle § 217 odst. 1 zákoníku práce písemně oznámit zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodne na kratší době pro určení dovolené.

Související dokumenty

Pracovní situace

Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Mateřská dovolená
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Návštěva lékaře
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Plán dovolených
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce

Vzory