Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
200/1990 Sb. o přestupcích

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Návštěva lékaře
GDPR - pro školy
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Poučení žáků o BOZ
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Kam sahá působnost školy
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny