Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Návštěva lékaře
GDPR - pro školy
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Co je to whistleblowing?
Poučení žáků o BOZ
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Žákovská a studentská samospráva
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Zákonný zástupce
Stanoviska k používání In-karty Českých drah
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Adaptační období v MŠ a bezpečnost

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
200/1990 Sb. o přestupcích