Skončení pracovního poměru

Vydáno:

Ustanovení § 48 až 73 zákoníku práce upravují skončení pracovního poměru – regulují zejména situace, kdy má buď zaměstnanec zájem opustit stávající zaměstnání, nebo kdy chce naopak zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem. Pracovní poměr ale může skončit i z jiných příčin, než je rozvázání pracovního poměru výpovědí (jednostranným úkonem zaměstnavatele/zaměstnance).

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď pro nadbytečnost
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Překážky v práci na straně zaměstnance

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní poměr na dobu určitou
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele