Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Telefonické ověřování výše platu
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zveřejnění údaje o platu
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Odměňování platem
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Odnětí osobního ohodnocení
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

Poradna

Platový tarif vedení školy
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Koordinátor ŠVP
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Odměna
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Absence učitelů - studium
Úvazky
FKSP a očkování
Intervence
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí