Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele

Plné znění otázky

Převzala jsem po kolegyni osobní spisy a někteří zaměstnanci  jsou zaměstnáni ve škole již od roku 1982, kdy škola ještě spadala pod Školský úřad (Školská správa ONV Praha 9), který jim při přijetí do pracovního poměru vystavil  pracovní smlouvu. Ve složkách mají tito zaměstnanci dokument  z roku 2000, že škola přešla na základě rozhodnutí MŠMT s účinností od 1.9.2000 na samostatný právní subjekt a vzhledem k této skutečnosti dochází ke změně zaměstnavatele. V dokumentu je také text: Podle ustanovení § 250 zákoníku práce přecházejí k témuž dni práva a povinnosti Školského úřadu z pracovněprávních vztahů na Vašeho nového zaměstnavatele. Prosím tedy o informaci , jestli v tomto případě je smlouva stále platná, nebo je nutná nová pracovní smlouva na nového zaměstnavatele, tedy  ZUŠ?

Odpověď

Související dokumenty