Indispoziční volno

Vydáno:

Je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Slouží k překlenutí krátkodobé, indispozice zaměstnance v práci, v případech, kdy zaměstnanci nevzniká překážka v práci na jeho straně.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Přespočetné hodiny
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Platový výměr
Návštěva lékaře
Stávka a přespočetné hodiny
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Telefonické ověřování výše platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah

Poradna

Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Asistenční pes
Zmocnění zdravotníka
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Výpověď