Návštěva u lékaře

Vydáno:

Jaké nároky vznikají zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře?

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Indispoziční volno
Rozvoj pedagogických pracovníků
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Adaptace zaměstnanců
Organizace pracovní doby
Kvalifikační dohoda
Hodnoticí rozhovor
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Ochrana pedagogů
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Závodní stravování

Poradna

Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Asistenční pes
FKSP
Školní klub