Návštěva u lékaře

Vydáno:

Jaké nároky vznikají zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře?

Související dokumenty

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Rozvoj pedagogických pracovníků
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Indispoziční volno
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Stávková pohotovost, stávka a její pracovněprávní dopady
Ochrana pedagogů
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Závodní stravování
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Adaptace zaměstnanců
Organizace pracovní doby

Poradna

Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Pracovnělékařské služby
Absence učitelů - studium
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci