Syndrom vyhoření a jeho prevence

Vydáno:

Syndrom vyhoření (také „burnout“, vyhasnutí, totální ztráta energie, ztráta profesionálního nebo osobního zájmu atd.) poprvé popsal H. Freudenberger v roce 1975. Stav vyhoření můžeme jednoduše definovat jako extrémní nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie (fyzické, psychické, emocionální). Při opakovaném, dlouhodobém nebo extrémním výdeji bez doplnění vydané energie (investice) dochází k maximálnímu vyčerpání organismu, které je doprovázeno silným poklesem výkonnosti, psychické odolnosti a zájmu o vše kolem a různými dalšími psychickými a psychosomatickými obtížemi.

Související dokumenty

Pracovní situace

Stres v osobním a pracovním životě učitele
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů
Rozvoj pedagogických pracovníků
Ochrana pedagogů
Školní metodik prevence
Návštěva u lékaře
Školní psycholog na střední škole
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Adaptační kurzy

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování