Péče o zaměstnance

Vydáno:

Péče o zaměstnance vyjadřuje starost zaměstnavatele o pracovní podmínky a pracovní vztahy zaměstnanců k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní prostředí
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Návštěva u lékaře
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Prověrka bezpečnosti práce
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Pracovní úrazy
Školní úrazy
BOZP - základní pojmy
BOZP - přehled základní legislativy
Nedostatky, závady a zjištění v oblasti BOZ a BOZP

Poradna

Úvazek školní jídelna
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Akce v mateřské škole přes noc
Dovolená
Odměna
Rozpis pracovní doby
Přespočetné hodiny a práce přesčas
DPČ
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Přímá ped. činnost
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Samostudium
Úvazek asistenta
Asistenční pes
Příplatek
PHmax

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci