Míra vzdělávací povinnosti

Plné znění otázky

Mám dotaz ohledně mého zástupce. Naše MŠ tvoří tři odloučená pracoviště (MŠ - 4 třídy, MŠ - 4 třídy , MŠ- 3 třídy), v každé školce je jmenovaná 1 zástupkyně ředitelky. Pokud bude jedna zástupkyně, která řídí 4 třídní MŠ a pracuje na školce, kde i já vykonávám přímou vzdělávací práci, jmenována zástupcem statutárního orgánu. Je prosím správný výpočet - snížení míry přímé vzdělávací práce z 11 tříd a nebo pouze ze 4 tříd? Vím, že je možný i jiný postup -  pokud je zastupování řešeno určením zástupce statutárního orgánu se zástupkyní ředitelky dohodou - smlouvou     o zastupování, musí být  přesně vymezeno v jakých situacích a oblastech bude ředitelku zastupovat (podle § 124 odst.2 písm.a) a také v jaké v době nepřítomnosti ředitelky (např. 4 týdny a více).... Ve zřizovací listině mám uvedeno jmenovat zástupcem statutárního orgánu, proto prosím             o vyjádření k výpočtu - snížení míry přímé vzdělávací práce jmenovaného statutárního zástupce v naší MŠ se třemi odloučenými pracovišti.

Odpověď