Organizace pracovní doby

Vydáno:

Organizace pracovní doby je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance (pedagogické i nepedagogické pracovníky) vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy.