Organizace pracovní doby

Vydáno:

Organizace pracovní doby je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance (pedagogické i nepedagogické pracovníky) vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Stávka a přespočetné hodiny
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Získávání zaměstnanců
Složky platu ve veřejném školství
Návštěva u lékaře
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Založení a vznik pracovního poměru
Vytýkací dopis
Indispoziční volno

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Přespočetné hodiny a práce přesčas
DPČ
Úvazek školní jídelna
Přímá ped. činnost
Samostudium
Úvazek asistenta
Příplatek
PHmax
Asistent pedagoga, pedagog
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Oznámení změny pracovní doby
DPP a rozvrhování pracovní doby
DPP - zástup v době nepřítomného zaměstnance
Přestávky v MŠ
Rozpis pracovní doby
Dovolená

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků