Kvalifikační dohoda

Vydáno:

Kvalifikační dohoda, jejíž právní úprava je obsažena v ustanoveních § 234 a 235 zákoníku práce, upravuje právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikající v souvislosti se zvyšováním kvalifikace.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Hodnoticí rozhovor
Kolektivní smlouva
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Poradna

Absence učitelů - studium
Výkaz práce
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Kvalifikace
FKSP a očkování
Kvalifikace
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Pracovnělékařské prohlídky
Kvalifikace
Zástupce ředitele
Ukončení předškolního vzdělávání
Samostudium

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník