Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP

Vydáno:

S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“ (demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). -

- DVPP vedoucí ke zvýšení či prohloubení kvalifikace a jeho financování, akreditace MŠMT.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Kvalifikační dohoda
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Ochrana pedagogů
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Návštěva u lékaře
Začínající učitelé

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
DVPP
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
183/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků