Rozvoj pedagogických pracovníků

Vydáno:

Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustále vzdělávat. Zatímco termín vzdělávání (pedagogická literatura) zahrnuje především odborné poznatky v daném oboru, termín rozvoj (zákoník práce, ziskové organizace) má širší význam a kromě odborných znalostí klade důraz i na osobnost vzdělávaného.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Ochrana pedagogů
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Návštěva u lékaře
Účast na školení během víkendu
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
DVPP
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel