Rozvoj pedagogických pracovníků

Vydáno:

Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustále vzdělávat. Zatímco termín vzdělávání (pedagogická literatura) zahrnuje především odborné poznatky v daném oboru, termín rozvoj (zákoník práce, ziskové organizace) má širší význam a kromě odborných znalostí klade důraz i na osobnost vzdělávaného.

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Návštěva u lékaře
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Ochrana pedagogů
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Hospitace
Covid-19 jako nemoc z povolání
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Čerpání dovolené a volno k samostudiu

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Granty
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
DVPP

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vzory