Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Vydáno:

Učitelé i ředitelé tráví poměrně dost vzácného času tím, že se vzdělávají. Neobejdou se bez toho, protože požadavky společnosti na vybavenost občanů se proměňují velkým tempem, a mění se i samy děti. Vzdělávací politika při snaze o zvýšení kvality vzdělávání zavádí do systému novinky a potřebuje se postarat především o to, aby je přijali pedagogové, kteří je mají realizovat.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
Oblasti plánování zaměstnanců
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Kvalifikační dohoda
Spolupráce pedagogických pracovníků
Cíle profesního učení
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Covid-19 jako nemoc z povolání
Vzdělávání koordinátorů EV

Poradna

Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
DVPP
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP