Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin

Vydáno:

Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka (dále "PP") za trestný čin

 

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Skončení pracovního poměru
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poradna

Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
1,5 úvazek pedagog + asistent
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny